EN | NL
MENU

City Life

Door het creëren van aantrekkelijke woonmilieus zijn mensen die het sociaal en economisch beter krijgen voor Zuid te behouden. Hiervoor zijn forse investeringen nodig in de woningvoorraad en in de randvoorwaarden die de aantrekkelijkheid van het wonen bepalen. Tegelijkertijd leren burgers omgaan met de belangrijkste veranderingen in het publieke domein van de moderne stedelijke omgeving: de toegenomen culturele diversiteit en de vervaging van de harde grens tussen de persoonlijke identiteit en de stedelijke ruimte.

Rotterdam Resilient
EMI onderzoekt het komend jaar hoe bij te dragen aan de doelstellingen van het netwerk resilient cities. Veerkracht wordt in steden versterkt door voortdurend te werken aan zeven belangrijke kwaliteiten in mensen, gemeenschappen, organisaties, gebieden, projecten en systemen. Deze kwaliteiten zijn reflectievermogen, vindingrijkheid, robuustheid, reservecapaciteit, flexibiliteit, inclusiviteit en integraliteit. Onderzocht wordt hoe gebiedsgebonden maatschappelijke innovatie bijdraagt aan de veerkracht en toekomstbestendigheid van Zuid.

Een voorbeeld hiervan is het thema 'Verankeren van Resilience' wat via het EMI programma Urban Innovation verbonden is met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) op de maatschappelijk-stedelijke domeinen werk, zorg, wonen en onderwijs in de kwetsbare wijken van Rotterdam Zuid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CoP City 2017

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946