EN | NL
MENU

Smart City

De programma’s Urban Innovation en Smart City richten zich op de inrichting van de wijken op Zuid. De woningvoorraad in Rotterdam Zuid is imperfect en bestaat uit veel kleine, goedkope, gestapelde en kwetsbare woningen, verouderd particulier bezit en er is weinig vraag. De eenzijdigheid in de voorraad weerspiegelt zich in de bevolkingssamenstelling. Het realiseren van aantrekkelijke woonmilieus is een manier om de mensen die het sociaal en economisch beter krijgen voor Zuid te behouden. 

Afgelopen jaar is gewerkt aan een onderzoek ten behoeve van het vergroten van de leefbaarheid in Bloemhof. Ruimtelijke, economische en maatschappelijke patronen worden in kaart gebracht om daarna een ruimtelijke strategie te ontwikkelen. Een meer integrale gebiedsaanpak zou voor de Focuswijken op Zuid wenselijk zijn. Vooruitlopend hierop zijn studenten vastgoed en makelaardij aan de slag gegaan met een bouwkundig onderzoek naar de focuswijken. Deze voorstudie kan input geven aan een nader te bepalen opgave in opdracht van coöperaties, stadsontwikkeling en NPRZ.

In het programma van Smart City wordt niet alleen gekeken naar de digitale infrastructuur en het toegankelijk maken van data, maar ook hoe nieuwe technologie tegemoet komt aan noden, wensen en verlangens van stedelingen. Een interdisciplinaire samenwerking tussen studenten en docenten van verschillende ontwerpopleidingen kan innovatieve oplossingen aandragen voor hardnekkiger problemen en bijzondere kwaliteiten van wijken op Zuid zichtbaar maken. 

 

Partners: NPRZ, corporaties, Gemeente Rotterdam

Opleidingen: IGO, CMI

Kenniscentra: Sustainable SolutionsCreating 010

 


 

Programmamanager: Arjen van Susteren

 

 

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946