EN | NL
MENU

Afkortingenlijst

Hogeschool Rotterdam (HR)

HR                        Hogeschool Rotterdam

EMI                       Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

CvB                      College van Bestuur

CMI                       Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie

CMD                     Communication and Multimedia Design

COM                     Instituut voor Commercieel Management

EAS                      Instituut voor Engineering en Applied Science

IBK                       Instituut voor Bedrijfskunde

IFM                       Instituut voor Financieel Management

IGO                      Instituut voor de Gebouwde Omgeving

ISO                      Instituut voor Sociale Opleidingen

IvG                       Instituut voor Gezondheidszorg

IvL                        Instituut voor Lerarenopleidingen

KC                        Kenniscentrum

Lero                     Instituut voor Lerarenopleidingen

LIO                       Leraar in opleiding

OKC                     Ondersteuning Kenniscentra

Pabo                    Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Peda                    Pedagogiek

RAC                      Rotterdam Academy

RBS                      Rotterdam Business School

RMU                     Rotterdam Mainport University of Applied Sciences

SPH                      Sociaal Pedagogische Hulpverlening

WDKA                  Willem de Kooning Academie

 

Overig

BOOR                  Stichting BOOR

BOSS                   Beter Opleiding in Samenhang en Synergie

CBS                      Christelijke Basisschool

CJG                      Centrum Jeugd en Gezin

CoP’s                   Communities of Practice

CP                        Sociaal Cultureel Planbureau

CPS                      landelijk adviesorganisatie onderwijs (ooit: Christelijk Pedagogisch Studiecentrum)

CVD                     Centrum Voor Dienstverlening Rotterdam

EMC                     Erasmus Medisch Centrum

EPS                      geëxpandeerd polystyreen (expanded polystyrene)

GGD                     Geestelijke Gezondheidsdienst

GGZ                     geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

hbo                       hoger beroepsonderwijs

LMC                      Stichting LMC Voortgezet Onderwijs

LOB                      Loopbaanoriëntatie

mbo                      middelbaar beroepsonderwijs

NPRZ                   Nationaal Programma Rotterdam Zuid

RDM                     RDM Campus

ROTJ                    Research on the Job

RVC De Hef        Rotterdams Vakcollege De Hef

RVS                      Rotterdam Vakmanstad

SDVB                   Stichting De Verre Bergen

vmbo                   voortgezet middelbaar beroepsonderwijs

VVE                      vroeg- en voorschoolse educatie

VWS                     Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WOZ                     Wet waardering onroerende zaken