EN | NL

Alle verhalen

Veelal zijn onderstaande verhalen tot stand gekomen dankzij interviews door Elsbeth Grievink.

 

"De pioniersfase van Mentoren op Zuid is nu wel voorbij."

Gert-Jan van der Maas (in gesprek met Margriet Clement)
Programmamedewerker Mentoren op Zuid

"Tegenwoordig moet alles snel en zakelijk gaan, ook in het onderwijs."

Caspar van Eerden
Student Lerarenopleiding Geschiedenis

"Ik vond het fijn dat ik jou als studentmedewerker had, met wie ik kon sparren en ervaringen kon uitwisselen."

Soesja Pijlman
Docent Mentoren op Zuid

"Wat ik vooral fijn vond, was het gevoel van saamhorigheid binnen het team."

Elseligia Livramento Monteiro
Student Social Work

"Elke euro die Laurens investeert, resulteert in ruim vier euro meerwaarde."

Quincy Maan
Student ROP

"Kinderen hebben misschien talenten die passen bij beroepen die nu nog niet bestaan."

Tessa Nicolaas
Oud-student pabo

 

"De woningcorporatie kiest bewust voor een lange-termijnovereenkomst met de hogeschool."

Bob Janse
Kwartiermaker S&A

 

"Onze studenten gaven voorlichting aan studenten die betrokken zijn bij Mama's Garden."

Sione Twilt
Docent IVG

"Tijdens mijn afstudeerstage was ik zelf ook mentor, dus kon ik uit eigen ervaring spreken."

Furgale Gallant
Student CMD

 

"Dat onze studenten de bijeenkomsten van Mama's Garden bijwoonden was voor alle partijen waardevol."

Marchien van Marle-van der Wolk
Docent PEM

"Het is fantastisch om te zien hoe studenten binnen het EMI - Ouders en lob expertteam opgenomen worden."

Sophie van Buren
Docent ISO

"In gesprekken met verschillende docenten van mijn opleiding kreeg ik de tip om contact op te nemen met EMI."

Dennis Bensch
Student CMD

"Dit project faciliteert het persoonlijke contact tussen kwetsbare moeders en studenten op een ongedwongen manier."

Saskia Klinkenberg
Docent IVG

"Het is zó goed om over de grenzen van je eigen opleidingsinstituut heen te kijken!"

Rob den Exter
Docent bedrijfseconomie en –strategie IFM

"Mama’s Garden is niet uniek maar wel bijzonder."

U CREATE

 

"De studenten helpen de leerlingen om betere schoolresultaten te halen en om meer zelfvertrouwen en meer inzicht in de loopbaankeuze te krijgen."

Wout de Folter
Docent Accountancy

"Ik zie mezelf nu zelfs wel in Rotterdam Zuid wonen."

Ferhat Dogan
Bouwkunde

"EMI helpt ons bij het vinden van lastige vraagstukken op Zuid en brengt onze studenten in contact met de juiste partijen."

Anne Kooiman
Docent Social Work en Pedagogiek

"Rotterdam Zuid roept om EMI en haar programma’s."

Femke Otto
Student Cultureel en Maatschappelijke Vorming

"Voor mij als docent is het waardevol om kennis op te doen van andere branches en voor de studenten geldt hetzelfde."

Robert Ruisaard
Docent Creative Marketing & Sales

 

"De leerlingen zien de mentorles als toegevoegde waarde voor hen."
CSG Calvijn

"Heel graag zou ik volgend jaar meer de diepte ingaan, en een Mama’s Garden in onze school inrichten."

Esther Sjerp-de Vries
Studieloopbaanbegeleider Zadkine

"Ik ben vaak de wijken in gegaan om te praten met bewoners uit Rotterdam Zuid."

Samira el Moubtahij
Communication and Multimedia Design

"Onder de hoede van EMI werken onze studenten aan uiteenlopende opdrachten op Zuid."

Jurgen Jeurissen
Docent Leisure Management

"Het advies om EMI te benaderen is ontzettend goed geweest."

Berend van Hoek
Leisure Management

"Al met al was het een zeer succesvol project, dat onze studenten kennis liet maken met Zuid."

Jaap van Grinsven
Docent Communication and Multimedia Design

"Mijn vooroordeel over Zuid is door het werken bij EMI volledig veranderd."

Hans Pouwels
Ruimtelijke Ontwikkeling

 

"Bij elk thema heb ik de tien leukste opdrachten geformuleerd, waar de studenten inspiratie uit kunnen halen."

Sofie Smeets
Docent International Business and Management Studies

 

"EMI zoekt en brengt verbindingen tot stand die anders niet snel gelegd konden worden."

Stichting 010010

"Impact maken is het doel. Daarom werken we graag samen met EMI."

Steffie Theuns
Opleidingsmanager Commerciële Economie

 

"Stage lopen bij EMI betekent veel ruimte voor eigen inzicht."

Wijnand de Bie
Student Bouwkunde

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen