EN | NL
MENU

Sociaal Ondernemerschap

Social Return: een continue in bewegend omvangrijk fenomeen dat gemeenten, provincies en het Rijk (waaronder de waterschappen) in toenemende mate toepassen bij hun inkoopbeleid. Social Return houdt in dat eisen gesteld worden aan opdrachtnemers, waardoor deze in staat zijn om te excelleren op maatschappelijke doelen met Social Return (SR). 

De samenwerking tussen Hogeschool en IZOZ is gestoeld om kennis te ontwikkelen over Social Return en deze kennis te delen met de partners. Het doel is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam te plaatsen. Dit komt niet uit de verf als zij alleen op projectbasis worden ingezet. Verder is uit onderzoek gebleken dat organisaties niet samenwerken op het gebied van Social Return. Door een samenwerking aan te gaan met de partners van IZOZ wordt een lerende en innoverende community gestart over Social Return. Om het project zichtbaarheid te geven worden organisaties beloond wanneer zij zich boven gemiddeld inspannen om Social Return in hun bedrijfsprocessen in te voegen.

  

Projectplan: Innovatief herontwerp Social Return voor partners van IkZitOpZuid

Probleemstelling: Uit onderzoek blijkt dat organisaties hun eigen bedrijfsprocessen onvoldoende hebben aangepast om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam te plaatsen. Dit leidt ertoe dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt nu te vaak uitsluitend op projectbasis worden ingezet. Na afloop van een project komen deze mensen weer  terecht bij het UWV (draaideureffect). Organisaties zijn welwillend om Social Return (SR) toe te passen, ze weten alleen niet hoe. Het is van groot belang dat organisaties inzicht krijgen hoe zij SR succesvol kunnen toepassen. Alleen dan kan grootschalige adoptie plaatsvinden.

Doel onderzoek: Adoptie en valorisatie van SR vergroten bij partners van het netwerk 'IkZitopZuid' door bedrijfsprocessen te innoveren, ketensamenwerking en business-to-business samenwerkingen. Dit moet leiden tot duurzame plaatsing van wijkbewoners op Zuid met afstand tot de arbeidsmarkt.

Hogeschool Rotterdam levert een bijdrage door studenten de vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te laten onderzoeken door samen te werken met het bedrijfsleven, gemeente Rotterdam, lectoren, studenten en docenten van verschillende instituten/opleidingen. De onderzoeksonderwerpen worden ingebracht bij minoren en er worden stage-en afstudeerplaatsen bij bedrijven en bij de gemeente Rotterdam gecreëerd. 

Op 5 november 2014 vond de kick off plaats van een nieuw programma Social Return. Lees meer >

Juni 2016 is het eerste onderzoeksrapport gepresenteerd. Lees meer >

 

Partners: IkZitopZuidDe Veldacademie

Kenniscentrum: Innovatief Ondernemerschap

 


 

Programmaleider: Gert-Jan van der Maas

 

 

 

 

 

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946