EN | NL
MENU

Versterken opvoedkracht ouders

Urban Innovation kent twee programmalijnen:

  • Oudernetwerken
  • Digitale Opvoedtool

Oudernetwerken
Ouders kunnen veel voor elkaar betekenen in de opvoeding. Ouders met een groot en divers netwerk krijgen meer steun uit de omgeving, wat hen helpt sterker te staan in de opvoeding. Daarom is het van belang om te investeren in het vormen van netwerken waarin ouders met elkaar kunnen praten over opvoeden. Ouders in Rotterdam Zuid draagt dan ook bij aan (onderzoek naar en het nader vormgeven van) activiteiten die ouders met elkaar in contact brengen en die ouders ondersteunen om een brug naar andere ouders te slaan.

Digitale opvoedtool
In drie rondes hebben studenten van HR de stichting appvoeding ondersteund bij het realiseren van een digitale opvoedtool. Eerst heeft een groep studenten de behoefte van ouders aan digitale hulp bij opvoeden onderzocht en de voorwaarden in kaart gebracht waaraan zo’n tool zou moeten voldoen. Vervolgens is een groep studenten bezig geweest met mogelijke uitwerkingsvormen en tot slot heeft een afstudeerder een spelvorm bedacht waarin ouder en kind met elkaar in gesprek komen. In elke ronde waren inwoners van Zuid betrokken. De studenten hebben daarmee de online tool steeds duidelijker vorm gegeven.

Partners: Stichting Rosarium, Dock, Stichting Lokaal, Sezer, Stichting Appvoeding

Instituten: ISOProgrammaleider: 
Mariëtte Lusse

Lector: Mariëtte Lusse

 

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946