EN | NL
MENU

De Gereedschapskist

De Gereedschapskist
Beter samenwerken met ouders

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. Denk bijvoorbeeld aan inloopactiviteiten, het betrekken van vaders, een opvoedtool of oudernetwerken. Het gereedschap is ontwikkeld met en getoetst door scholen en organisaties in Rotterdam Zuid en onderbouwd vanuit literatuur en onderzoek. Natuurlijk zijn de gereedschappen ook bruikbaar voor andere wijken en gemeenten. Tien succesfactoren en vier aspecten in het verbeterproces vormen de uitgangspunten van de gereedschapskist.

Voor wie
De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt. In de beginfase is het gereedschap vooral geschikt voor (aankomend) professionals in en om het onderwijs. Vervolgens komt ook gereedschap beschikbaar voor (aankomend) professionals in de opvang, de wijk of zorg. 

Waarom
Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen en via die weg aan een succesvolle ontwikkeling en schoolloopbaan. Wie kinderen wil helpen zich optimaal te ontwikkelen, doet er daarom goed aan om met ouders samen te werken. Het gereedschap biedt inspiratie om de samenwerking met ouders tot een succes te maken, vooral ook waar de drempel tussen ouders en professionals hoog is. 

Wanneer
Vanaf 14 april 2016 verschijnt elke derde donderdag van de maand een nieuwsbrief met daarbij een stuk gereedschap en bijbehorend verdiepend materiaal. Het mariaal wordt ook gepubliceerd op deze pagina. 


Lees meer >

 


Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid bestaat uit Mariëtte Lusse (lector), Martine van der Pluijm, Monique Strijk, Rosa Rodrigues, Sanneke de la Rie, Leonie le Sage, Peter Vanhoof, Liesbeth van der Ree en Luuk van Schie (onderzoekers). Het lectoraat is ingebed bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling en het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van Hogeschool Rotterdam en werkt samen met vele partners in en buiten Rotterdam. 

 

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946