EN | NL
MENU

Techniek op de basisschool

Scholing leerkrachten basisschool
Basisschoolleerkrachten ontvangen een training van docenten van de Pabo gericht op techniek. Het doel van de training is het stimuleren van leerlingen van groep 7 en 8 om een loopbaan in de technieksector te (gaan) ambiëren.

Dit doen we in de cursussen:

  • Leerkrachten te trainen in de vakdidactiek voor techniekonderwijs.
  • Leerkrachten te trainen in het voeren van loopbaanoriëntatiegesprekken.
  • Effectieve ouderparticipatie te stimuleren.
  • Te helpen bij het opzetten van een technieknetwerk rondom de school. De scholen kunnen hierbij gebruikmaken van het netwerk van de Pabo HR, binnen de hogeschool en in de Rotterdamse regio. Dit zal in nauw overleg gaan met de scholen voor het vo die ook producten gaan aanbieden op het gebied van loopbaanoriëntatie. De hogeschool zit bij deze scholen ook aan tafel.

 ___________________________________________________________________________

Partners: Steunpunt BetaTechniek Zuid-HollandEducatief Informatie Centrum Mainport RotterdamIk zit op Zuid en andere bedrijven, OBS De ZonnehoekOBS De PantarijnOBS De PiramideLaurens CuertinoIbn I Sina

Instituten: IvL, RDM-campus

Kenniscentrum: Talentontwikkeling

Contact

Want to contact EMI?

E-mail: EMIopzuid@hr.nl
Telephone: +31 (0)10 794 5946