EN | NL
MENU

Digitaal lesmateriaal

Ontwikkelen digitaal lesmateriaal voor techniekonderwijs

Pabodocenten met de beschikking over de juiste bronnen en contacten doen vooraf een QuickScan van het beschikbare Nederlandstalige digitale lesmateriaal dat reeds bestaat en waar scholen in hun curriculum gebruik van kunnen maken. De verwachting is dat er weinig ICT-toepassingen zijn die zich richten op:

  •   Het vak techniek
  •   Loopbaanoriëntatie (LOB) in relatie tot techniek
  •   LOB in relatie tot de Rotterdamse arbeidsmarkt (o.a. de haven)

Aan de hand hiervan kan materiaal ontwikkeld worden door studenten communicatie en multimedia design (CMD), begeleid door docenten CMD en Pabo. Bij het lesmateriaal wordt aandacht voor technische beroepen gekoppeld aan leerinhoud van techniek. Bij de keuze van beroepen zouden Rotterdamse bedrijven als uitgangspunt kunnen worden genomen. 

Afgelopen schooljaar is de app Walky door studenten CMI/CMD/ICT ontwikkeld. Het bedrijf CGI (beroepenveld commissie bovengenoemde opleidingen) heeft interesse getoond voor dit product en gaat in overleg met de opleiding verkennen of dit product doorontwikkeld kan worden en in de markt gezet kan worden. De vakdidactische component zal door studenten/alumni of docenten van de Pabo ontwikkeld moeten worden. Als dit project levensvatbaar wordt geacht door betrokken partijen dan zal bij dit project CGI, VHTO, docenten en studenten CMI/CMD/ICT en Pabo geïmplementeerd worden.
 ___________________________________________________________________________

Partners: Basisscholen focuswijken Zuid

Instituten: IvL, CMI

Kenniscentra: Creating 010Talentontwikkeling 

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946