EN | NL
MENU

Mobiele techniek werkplaats

Ontwikkelen mobiel techniekmaterialen systeem

Basisscholen hebben nauwelijks materiaal voor techniekonderwijs in huis. Omdat de scholen dicht bij elkaar zitten, is te onderzoeken hoe geïnvesteerd kan worden in mobiele techniekunits, een mobiel technieklokaal of mobiel techniekmaterialenmagazijn waar scholen gezamenlijk gebruik van kunnen maken.

In schooljaar 2013-2014 kan door een techniek- en Pabodocent een voorstudie verricht worden waarbij de vraagkant geïnventariseerd wordt. Op grond daarvan kan een pakket aan ontwerpeisen worden neergelegd.

In schooljaar 2014-2015 kan een multidisciplinair team met ontwerpers (opleiding industrieel product ontwerpen, multimedia design) en Pabo-docenten deze voorstudie als uitgangspunt nemen voor het maken van een ontwerpvoorstel. Naast de onderwijskundige en de technisch inhoudelijke eisen, zijn ook de financiële en organisatorische kant onderdeel van de voorstudie.

 

 ___________________________________________________________________________ 

Partners: Basisscholen Focuswijken Zuid

Instituten: IvL, CMI, EAS

Kenniscentrum: Talentontwikkeling

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946