EN | NL
MENU

Masterclasses

Samen met stichting LOKAAL organiseert EMI een aantal masterclasses.

Hoe kunnen we meer persoonlijke aandacht geven aan
kinderen op Zuid die alle zeilen bij moeten zetten om met succes onderwijs te volgen? 

Wat hebben ouders eigenlijk nodig om hun kinderen 
te ondersteunen bij het leren?

Hoe kunnen we de grote veranderingen in de zorg duiden?

Wat kunnen we leren van de creatieve 
en technologische concepten van kunstenaars en ontwerpers?

Hoe helpen we onze studenten nieuwsgierig, kritisch,
reflectief en ondernemend te zijn en zijn we dat zelf eigenlijk wel?

Het moge duidelijk zijn dat complexe vraagstukken niet even kunnen worden opgelost. Het vraagt een werkwijze van al doende leren, dicht op de praktijk van alle dag. In communities of practice waarin studenten, bewoners, professionals en onderzoekers uitvogelen hoe iets in elkaar zit, wie waar handig en slim in is en welke rol de overheid zou kunnen spelen. Waarin verschillende disciplines zich buigen over hetzelfde vraagstuk. Waarin we de tijd nemen om na te denken, te ontwerpen en te testen.

Een van de wegen naar kennis en kunde is de reeks masterclasses, gegeven door wijze mensen die ons inspireren. We zijn dan ook voornemens om met een zekere regelmaat mensen uit te nodigen ons toe te spreken en de dialoog met ons aan te gaan. Dat doen we graag in partnerschap met Lokaal. 

Deze reeks masterclasses vertrekt eveneens van uit de observatie dat de decentralisaties grote beloften in zich dragen dragen voor democratisering en democratische vernieuwing maar dat ook een aantal factoren de inlossing van deze beloften bemoeilijkt. Wat komt er in de praktijk van deze beloften terecht? En wat is er voor nodig om het democratisch potentieel van de decentralisaties te benutten. Dit zijn de kernvragen die de basis vormen van deze reeks. We zullen hierbij focussen op de grote voorkeur die de gemeente Rotterdam in deze zoektocht heeft voor wat zij co-creatie noemt.

Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, common ground, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Aan deze voorwaarden wordt het best voldaan in een gestructureerd maar creatief proces onder begeleiding van een procescoach/begeleider. Integriteit van deelnemers is vereist. Co-creatie wordt geacht goed bruikbaar te zijn voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen. 

 

Heeft u een idee of suggestie voor een onderwerp of spreker voor een van de komende masterclasses? Mail het ons > 

 

 


 

LOKAAL organiseert cursussen, publieksdebatten en tal van andere activiteiten. Met als gemeenschappelijk doel: Rotterdammers meer bij hun stad betrekken – en andersom. Met ‘stad’ wordt niet alleen het politieke bestuur bedoeld, maar ook de eigen buurt, lokale belangengroepen en andere maatschappelijke organisaties waarin je als vrijwilliger actief kunt zijn.

 

 

 

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946