EN | NL
MENU

Stichting Studentmentoren Rotterdam & ANBI regeling

Stichting Studentmentoren Rotterdam  is een ANBI en streeft een ideële doelstelling na, is gevestigd in Rotterdam en geregistreerd bij de KvK onder nummer 61085383.

 

Beschrijving Initiatief (hoofddoel en nevendoelen)

Studenten worden ingezet als studentmentor voor leerlingen in het po en vo onderwijs. Het hoofddoel van het programma is het bevorderen van schoolprestaties en het positief bijdragen aan sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen d.m.v. één op één begeleiding. Secundair doel is het laten ontwikkelen van beroepscompetenties door de studentmentoren en hen te vormen tot ervaren professionals die zich betrokken voelen bij de stad en haar inwoners. Een ander nevendoel van het programma is het ontwikkelen en delen van methodieken en kennis m.b.t. (student)mentoring.

 

Bestuur

J. Kweekel voorzitter

H.B. Verkade penningmeester

A.A. Sanderman algemeen bestuurslid

J.C.F.H. Dieleman secretaris

R.O. Prins algemeen bestuurslid

D. van Kammen algemeen bestuurslid

 

Beleid

Bekijk ons beleidsplan

 

Financiën

Ons jaarverslag is reeds op de website gepubliceerd. 

SSR heeft geen mensen in dienst. Voor de bestuursleden bestaat de mogelijkheid van vacatiegeld, waarvan niemand gebruik maakt.