Mama’s Garden verduurzamen in het onderwijs

Docent verpleegkunde en medisch antropoloog Mildred Monpellier en lector Verloskunde en Geboortezorg Hanneke Torij werken al een langere tijd samen met Mama’s Garden (MG). Samen werken ze aan het onderbouwen, verder verbeteren en opschalen van MG. De focus ligt nu op het verduurzamen van MG binnen het onderwijs. Hoe? Dat wordt uitgezocht door actie onderzoek.

We stelden beide onderzoekers een aantal vragen over onze samenwerking en de voortgang van het actie onderzoek.

De echte Mama’s Garden sfeer proef ik nu alleen online, maar door de partners die ik spreek krijg ik er ook echt een gevoel bij. En dat is gelukkig een heel warm oord! – Mildred Monpellier

  • Aan Hanneke: Toen je Mama’s Garden initieerde had je ooit verwacht dat het zoveel studenten, docenten, moeders en onderzoekers zou aanspreken/interesseren?

Ik hoopte het! De kern van Mama’s Garden is wat mij betreft dat we écht vanuit waar zwangeren, moeders en gezinnen zelf behoefte aan hebben een bijdrage leveren aan hun sociale netwerk en aan betere zorg en ondersteuning. Dat kan alleen als je echt aandacht hebt, het echt samen wilt doen en onderdeel bent van de context. Ik denk dat het iedereen die betrokken is heel erg aanspreekt dat je daadwerkelijk iets kan bijdragen aan een betere wereld en dat het ‘echt’ is; dus niet een opdracht uit een boek of een opdracht die bedacht is.

Bovendien leert iedereen: moeders leren andere moeders kennen en verbreden hun sociale netwerk. Ze krijgen bovendien antwoord op vragen die ze hebben zonder dat ze een stempel opgedrukt krijgen. Studenten leren om in gesprek te gaan met moeders, om te luisteren en om samen te werken met studenten (toekomstige collega’s) van andere opleidingen, waarbij studenten uit MBO, HBO en universiteit door elkaar lopen. En tot slot is het natuurlijk essentieel dat we monitoren en onderzoeken wat we doen. Zodat we nieuwe kennis ontwikkelen die weer bijdraagt aan het onderbouwen, verder verbeteren en opschalen van Mama’s Garden.

  • Aan Hanneke: Hoeveel jaar werk je al samen en hoe begon het?

Hanneke: Oei… dat is al heel lang! De programmamanager van Mama’s Garden ken ik al 10 jaar. Ik denk dat dat ook, in aanvulling op je vorige vraag, heel belangrijk is. Dat je goed samenwerkt, elkaar vertrouwt en dat je een enthousiast team hebt dat met plezier werkt. Dat straal je dan ook uit en dat heeft zijn weerslag op burgers, studenten, docenten, onderzoekers en andere samenwerkingspartners.

Mama’s Garden komt voort uit een eerder programma ‘Nieuw in 010’. En dat programma hebben we opgezet nadat een student verloskunde bij mij kwam nadat ze in België een vergelijkbaar programma had gezien (Buddy bij de wieg). In dit programma ondersteunden een social work student en een verloskunde student een jaar lang een zwangere die in kwetsbare omstandigheden leefde. Ze wilde heel graag in het kader van haar afstudeeropdracht een bijdrage leveren aan het opzetten van dit programma in Rotterdam. En zo geschiedde!

  • Hoe ervaar je de samenwerking met MG? En wat voor impact heeft dit gehad op je onderzoek? Waar zie je nog kansen in de samenwerking en wat heb je als (on)prettig ervaren?

Mildred: Actie onderzoek kenmerkt zich door samenwerking. De onderzoeker werkt echt samen met de deelnemers binnen het programma. Door de huidige situatie hebben wij nooit een fysieke gezamenlijke start gehad en ik heb sommige medewerkers van het programma bijvoorbeeld nog nooit in het echt ontmoet. Maar bij de gesprekken die we wel hebben gehad merk ik dat je online veel kunt bereiken! Een opbouw van een onderlinge relatie – wat erg belangrijk is binnen actie onderzoek –  is er zeker. Deze is denk ik alleen wel oppervlakkiger dan als we elkaar vaker fysiek hadden ontmoet. De gesprekken waarmee je elkaar echt leert kennen zijn er eigenlijk niet, denk aan de wandelingen samen naar de metro of tram en de gesprekken in de lift. Ik denk ergens wel dat dit invloed heeft op het onderzoek, omdat je de kleine dingen niet echt meemaakt. Je moet echt bewust mensen benaderen om te vragen “wat ben je nu aan het doen?” Dat gaat minder organisch dan als je elkaar in het echt ziet. De echte Mama’s Garden sfeer proef ik nu alleen online, maar door de partners die ik spreek krijg ik er ook echt een gevoel bij. En dat is gelukkig een heel warm oord!

Hanneke: Er zit veel energie in het team van Mama’s Garden. Ze zijn heel toegankelijk, zijn creatief en hebben een groot netwerk in de wijken. Er is een nauwe samenwerking tussen Mama’s Garden en mijn lectoraat. Dat ‘hangt’ niet alleen op de programmamanager, Wietske Willemse, en mij, maar is veel breder. Collega’s van Mama’s Garden kennen de collega’s van mijn lectoraat en vice versa. We sluiten regelmatig aan bij elkaars overleg, vragen elkaars input bij nieuwe ontwikkelingen en nieuw onderzoek, inspireren elkaar en ondernemen gezamenlijk initiatieven. Mama’s Garden is als het ware onderdeel van het lectoraat en het lectoraat is onderdeel van Mama’s Garden. Ik ervaar de samenwerking als heel plezierig en inspirerend!

Ik denk dat het iedereen die betrokken is heel erg aanspreekt dat je daadwerkelijk iets kan bijdragen aan een betere wereld en dat het ‘echt’ is; dus niet een opdracht uit een boek of een opdracht die bedacht is. – Hanneke Torij

  • Aan Mildred: Wat is precies actie onderzoek, kun je meer vertellen over deze methode en hoe jij dit in de praktijk hebt gebracht?

Actie onderzoek geeft een bepaalde aanpak van onderzoek aan. Centraal hierbij staat dat er echt wordt samengewerkt, juist ook met de doelgroep(en) van onderzoek. Binnen de methodiek van actie onderzoek worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, zoals bijvoorbeeld interviews, focusgroepen en/of surveys. Actie onderzoek omvat een cyclus die telkens verschillende fasen doorloopt: plannen, actie, observeren en reflecteren. De interviews, focusgroepen en bijeenkomsten hebben in ons onderzoek allemaal online plaatsgevonden. Ik heb wel één interview live gedaan! Maar ik ben daarin niet de enige, ook niet in de actie onderzoek wereld. Daar kan ik informatie en tools vinden die je kan gebruiken bij het online organiseren van een bijeenkomst/focusgroep. Bij iedere vraag bedenk ik een bepaalde werkvorm. Voor houvast en om iedereen erbij te houden. Daarnaast heb ik ook dingen fysiek toegepast zoals whiteboards, post-its en meer met beeld gewerkt. Om het levendig te houden.

  • Aan Mildred: In je vorige interview geef je aan dat door corona het onderzoek een nieuwe vorm zal krijgen, welke vorm is dit geworden?

Mildred: Eerst was het doel van het actie onderzoek inzicht krijgen in de behoeften en wensen van de doelgroep van MG om daarmee een bijdrage te leveren aan een stevige en duurzame positie van het programma. Doordat de fysieke bijeenkomsten gestopt zijn, ligt de focus nu meer op het verduurzamen van MG binnen het onderwijs. En daarnaast is het echt een online onderzoek geworden via Teams.

  • Aan Hanneke: Wat is jouw rol (als lector) precies bij het actie onderzoek dat momenteel wordt gedaan? En kun je een voorbeeld noemen van hoe je daarin hebt samengewerkt met MG?

Ik ben vooral op afstand betrokken. Ik hou de voortgang in de gaten, werk nauw samen met de onderzoekers, stem af met de programmamanager en ben betrokken op de momenten dat we besluiten nemen over het vervolg. Zo heb ik in de beginfase een rol bij de opzet van het actie onderzoek, geef ik input voor het plan van aanpak dat we vervolgens samen vaststellen en ben ik betrokken bij bijeenkomsten die bepalend zijn in hoe we verder gaan in het actie onderzoek. De uitvoering wordt echt primair vanuit mijn lectoraat gedaan door Mildred Montpellier en Eva Wingelaar-Loomans en natuurlijk door het team van Mama’s Garden.

Ben jij benieuwd naar de status en resultaten van het actie onderzoek? Lees meer >>>

EMI op Zuid

Blijf op de hoogte blijven van al het nieuws via onze socials:

Ook onze programma’s zijn te volgen via social media.

Recente verhalen

Hier vind je onze meest recente verhalen.

De Pioniers: Hoe we jonge vaders kunnen ondersteunen bij betrokkenheid in de zwangerschap en opvoeding

In dit artikel wordt onderzocht waarom veel vaders, vooral jonge vaders met een migratieachtergrond, zich niet altijd betrokken voelen bij de zwangerschap en opvoeding van hun kinderen. Verschillende obstakels, zoals een gebrek aan betrokkenheid van zorgverleners en culturele stigma's, worden aangekaart en oplossingen worden voorgesteld, zoals meer bewustwording en educatie, veilige ruimtes voor vaders om emoties te delen, flexibele werkuren en op maat gemaakte hulpmiddelen