Mildred Monpellier

Verpleegkundige en medisch antropoloog Mildred Monpellier is docent aan de opleiding Verpleegkunde. Sinds maart 2020 doet ze daarnaast vanuit het Lectoraat Verloskunde & Geboortezorg, dat deel uitmaakt van het kenniscentrum Zorginnovatie, onderzoek bij het EMI-programma Mama’s Garden. 

Mildred werkt graag in het veld: “Aankloppen, kennismaken en op die manier onderzoek doen. Als medisch antropoloog heb ik op die manier onder andere onderzoek gedaan onder slachtoffers van mensenhandel die gedwongen in de prostitutie hebben gewerkt.” Ze had al een tijdje zin om weer onderzoek te gaan doen, naast haar werk als docent. Daarbij wilde ze graag iets betekenen voor vrouwen die op een bepaalde manier te maken hebben met geboortezorg. Mildred: “Deels komt dat doordat ik zelf een problematische zwangerschap heb meegemaakt. Dat deed me beseffen hoe goed die zorg in Nederland is, maar ook dat er binnen dit land verschillen zijn in de zorg.” Toen het onderzoek bij het lectoraat Verloskunde & Geboortezorg, binnen het programma Mama’s Garden, zich aandiende, voelde ze direct dat het haar op het lijf geschreven was.

Aansluiten en steun vinden

Door middel van laagdrempelige bijeenkomsten vormt Mama’s Garden een community voor vrouwen met kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat kunnen vrouwen zijn die zelf geen of onvoldoende een netwerk hebben, maar ook vrouwen die op welke manier dan ook wat steun kunnen gebruiken bij het vinden van hun weg als moeder. Mildred: “Wat heel belangrijk is aan Mama’s Garden, is dat het vrij is van hulpverleners. Voor veel vrouwen is het fijn dat je ergens kunt aansluiten met je vragen en je wensen, zonder dat daar een professional bij zit.” Studenten vanuit diverse opleidingen van Hogeschool Rotterdam zijn betrokken bij het programma. Mildred: “Dat doen ze met een taak vanuit hun opleiding, want vaak lopen ze er stage. Daarbij is het de rol van de studenten om de moeders te helpen met hun vragen.”

Samen met de moeders bekijk ik wat ze nodig hebben om tot een bepaald doel te komen.

Actieonderzoek

Het doel van het onderzoek waar Mildred aan werkt, is om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van de doelgroepen van Mama’s Garden en om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan een stevige en duurzame positie van Mama’s Garden. Mildred: “We kijken nu naar wat de vrouwen zelf van Mama’s Garden vinden. Als ze daar de deur uit lopen, wat nemen ze dan mee en wat blijft echt bij ze? We richten ons o.a. op het verstevigen van het sociale netwerk dus je hoopt dat dat ook gerealiseerd wordt.” Als methode wordt actieonderzoek toegepast. Mildred: “Het komt erop neer dat ik niet bepaal wat er goed is voor de vrouwen, maar juist samen met hen kijk wat ze nodig hebben om tot een bepaald doel te komen.”

Nieuwe vormen

De gevolgen van de coronacrisis dwongen het team van Mama’s Garden om nieuwe werkvormen te vinden. Mildred: “Mama’s Garden is online actiever geworden en dat schijnt best goed te werken. De meeste vrouwen hebben een telefoon, zo kunnen ze sessies in Zoom bijwonen.” Ook Mildred heeft haar onderzoek nog niet uit kunnen voeren zoals verwacht: “Ik startte op 1 maart, dus ik kon helaas het veld niet in. Maar ik ben gelukkig niet de enige die nu onderzoek moet doen, we gaan vast een nieuwe vorm vinden om dit aan te pakken.”

EMI op Zuid

Blijf op de hoogte blijven van al het nieuws via onze socials:

Ook onze programma’s zijn te volgen via social media.

Recente verhalen

Hier vind je onze meest recente verhalen.

De Pioniers: Hoe we jonge vaders kunnen ondersteunen bij betrokkenheid in de zwangerschap en opvoeding

In dit artikel wordt onderzocht waarom veel vaders, vooral jonge vaders met een migratieachtergrond, zich niet altijd betrokken voelen bij de zwangerschap en opvoeding van hun kinderen. Verschillende obstakels, zoals een gebrek aan betrokkenheid van zorgverleners en culturele stigma's, worden aangekaart en oplossingen worden voorgesteld, zoals meer bewustwording en educatie, veilige ruimtes voor vaders om emoties te delen, flexibele werkuren en op maat gemaakte hulpmiddelen