EN | NL

Nieuw in 010 Best practice

20/11/2016

Anders leren, anders kijken en anders doen zijn noodzakelijk om antwoord te geven op de uitdagingen die voor ons liggen. De Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen adviseerde in 2015 over anders kijken in het advies ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ met de focus op functioneren, veerkracht en eigen regie van de burger.

Donderdag 17 november jongstleden is, onder veel belangstelling en met een inspirerende dagvoorzitter Harry Starren, het tweede advies ‘Anders kijken, anders leren, anders doen: Grensoverstijgend leren en opleiden in het digitale tijdperk’ van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen uitgebracht en overhandigd aan minister Jet Bussemaker van OCW en aan Kees van der Burg, DG langdurige Zorg van VWS namens minister Schippers.

Het programma Nieuw in 010 van EMI en Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam wordt in dit advies als een van de best practices genoemd. Zodoende is het programma ook te zien als praktijkvoorbeeld in het filmpje Opleiden voor 2030 (YouTube: een impressie van enkele illustratieve praktijken uit de broedplaatsen) dat tijdens de conferentie werd getoond.

De inhoud van het advies is ook gepubliceerd op een daarvoor speciaal ontwikkelde website Opleiden voor 2030. De website laat de acht samenhangende hoofdlijnen in een diamant zien. Door de facetten aan te klikken worden de inhoud van het advies, het inspiratiedocument met de twee leerpraktijken Jeugd en Ouderen, de Grootfamilie en de illustratieve praktijken uit de broedplaatsen, ontsloten.

 Lees meer >

 Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee