EN | NL

Werkbijeenkomst 'Blik op Zuid'

10/04/2013

Woensdag 10 april vond, in Kantine Walhalla op Zuid, de werkbijeenkomst van het Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie (CoE MI) plaats. Directies, docenten en betrokkenen waren deze middag aanwezig om mee te denken over de mogelijkheden en invulling van de programma's binnen het Center of Expertise Maatschappelijke Innovatie.

Het Centre of Expertise Maatschappelijke Innovatie (CoE MI), geïnitieerd door Hogeschool Rotterdam, verbindt zich meerjarig aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Samen met innovatieve partners wil het CoE MI Rotterdam Zuid vooruit helpen door het bundelen van deskundigheid op verschillende vakgebieden.

Gerard van Drielen, lid van het College van Bestuur, opende de middag met een introductie van het CoE MI waarna Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Zuid, inging op het belang van samenwerking met HR. Pastors geeft aan blij te zijn met de keuze van Hogeschool Rotterdam om concreet bij te willen dragen aan het oplossen van de problematiek op Zuid. Hij benadrukt de keuze van het NPRZ om de activiteiten te concentreren op twee thema’s: onderwijs en werk. Hij heeft waardering voor de grote bijdrage die studenten leveren aan deze thema’s.

Ron Bormans, voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Rotterdam, en tweede spreker, herkent de benadering van Pastors: keuzes maken en een scherp blijven daarin. Hij ziet het als kerntaak van een grootstedelijke hogeschool om aan te sluiten bij de kenmerken van de stad. Hij noemt twee kenmerken van Rotterdam: de haven en de maatschappelijke problematiek geconcentreerd op Zuid. Hij ziet de noodzaak van meerjarige verbinding van Hogeschool Rotterdam hiermee door duurzame partnerschappen aan te gaan met de omgeving van de hogeschool op deze thema’s en de interne organisatie zo op orde te hebben dat die verbinding met de stad ook daadwerkelijk iets oplevert. 

Aan de hand van de thema’s van NPRZ gingen de aanwezigen deze middag, met medewerking van Guy Bauwen, directeur Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap , aan de slag om de werkprogramma’s voor het CoE MI te concretiseren en verder te verdiepen.

werkbijeenkomst 10 april 2013

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems