EN | NL

Open voor Talent

18/02/2017

Bericht van redactie Kenniscentrum Talentontwikkeling

Hoe kijken studenten naar talentonderwijs? Twee studenten van de minor+ Meedoen op Zuid waren aanwezig bij het Talentonderwijsseminar van OCW waar zij hun ervaringen over de module deelden.

Op 2 februari organiseerde het ISO in samenwerking met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen het talentonderwijsseminar “Open voor Talent”. Hier werd stilgestaan bij de kijk van studenten op talentonderwijs. Chantal Pinas en Lisanne Kuijpers, twee studenten van de minor+ Meedoen op Zuid vertelde in een deelsessie over hun ervaringen en de meerwaarde van de opzet van deze minor+. 

De minor+ Meedoen op Zuid werd door tijdens de bijeenkomst gepresenteerd als voorbeeld van studentgedreven onderwijs, waarbij de vraag vanuit de praktijk centraal staat, en de oplossing nog niet vastligt. De belangstellenden, van diverse hogescholen en universiteiten, waren vooral geïnteresseerd in de wijze waarop studenten zich bewust werden dat zij zelf het onderwijs moesten vorm geven en hoe deze module getoetst is.

Tijdens de afsluitende discussie met o.a. Jet Bussemakers en de voorzitter van de Verenigde Hogescholen werd het standpunt ingenomen dat het samen leren met de praktijk, hogescholen, universiteiten en docenten een speerpunt is voor de invulling van het onderwijs en het met elkaar maken van de agenda van de stad.

Op 26 januari jl. presenteerde de studenten hun bevindingen tijdens Zuid Inspireert.

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI is inventief