EN | NL

Zuid op koers

23/02/2017

persbericht NPRZ , 23 februari 2017


Ruim 85 miljoen voor het verbeteren en vervangen van de verwaarloosde woningen op Zuid. Meer kinderen die slagen voor hun havo- en vwo-diploma en meer bewoners die uit de uitkering aan het werk gaan. Dit zijn duidelijke tekenen dat Rotterdam Zuid bezig is met een inhaalslag. Deze resultaten staan in de Voortgangsrapportage NPRZ 2016 die de partners van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) vandaag publiceren.

Doorbraak in de pijler wonen
Met de toezeggingen van gemeente en Rijk, is er meer geld beschikbaar voor de grootschalige verbetering en vervanging van de verwaarloosde woningvoorraad op Zuid. De verwachting is dat de extra aftrekregeling voor corporaties van 35 miljoen en de totale investering van 50 miljoen van de gemeente, tot en met 2022 leiden tot een investering van ruim 750 miljoen in woningen op Zuid. Door de aftrekregeling hebben corporaties meer mogelijkheden om te investeren op Zuid. Zowel gemeente, corporaties en marktpartijen zullen bijdragen aan de investering van 750 miljoen.

Volgens de huidige prognoses worden tot en met 2018, 2.649 nieuwe woningen gebouwd op Zuid. Dit is hoger dan de eerder geformuleerde ambitie van 1.961 woningen in het uitvoeringsplan 2015-2018. Een andere hoopvolle ontwikkeling is dat, na eerdere dalingen in voorgaande jaren, de WOZ-waardes van de woningen op Zuid voor het eerst een stijging laten zien. Dit geldt voor zowel de focuswijken als voor heel Zuid.
 
Meer mensen aan het werk
Het aandeel bewoners op Zuid met een bijstandsuitkering is het afgelopen jaar gestegen, wel zijn er meer bijstandsgerechtigden uit Zuid aan het werk gegaan dan vooraf beoogd. Er zijn er echter ook meer ingestroomd. Positief is vooral dat Rotterdam Zuid –het relatief beter heeft gedaan dan de overige steden van de G4, zij het minder goed dan de rest van Rotterdam.
 
Betere prestaties en meer aandacht voor loopbaankeuzes
Opvallend is de stijging van de citoscores op Zuid. Leerlingen van Zuid scoorden 1,4 punten meer: van 529,4 in het schooljaar 2013/2014 naar 530,8 in 2014/2015 . Voor het eerst laten de citoscores op Zuid een stijging zien. Deze stijging gaat harder dan in overig Rotterdam en de rest van de vier grote steden. Ook is het aandeel kinderen in de derde en vierde klas van de havo/vwo gestegen. Scholen bieden meer verschillende activiteiten gericht op loopbaanoriëntatie. Uit de cijfers blijkt dat leerlingen in het mbo, vaker kiezen voor zorg en techniek. Het aantal carrière startgaranties zorg en techniek is in 2016 toegenomen van 360 naar 380.

Stap voor stap
Ruim 67% van de in totaal 86 projecten en activiteiten in het NPRZ loopt op schema. In 2014 was dit nog 48%, in 2015: 58%. Tegelijkertijd constateert het Programmabureau NPRZ dat toeziet op de voortgang van de activiteiten, dat er nog een aantal zorgpunten zijn. Zo lukt het nog niet om de behandeling van de wijkteams altijd af te sluiten met school en werk voor het hele gezin. Ook wordt de capaciteit voor inzet van wijkteams nog niet volledig benut. De gemeente en de scholen zijn gevraagd dit tij te keren.

Kijk voor meer informatie en voortgangsrapportage op: http://www.rotterdam.nl/rotterdamzuidwintterrein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen