EN | NL

Bestendiging succesvolle meerjarige samenwerking Mentoren op Zuid

07/03/2017

mentoren op zuid

Op dinsdag 7 maart 2017 is op RVC De Hef een nieuw convenant Mentoren op Zuid ondertekend door de deelnemende vo-scholen en  Stichting Studentmentoren. De succesvolle samenwerking van de afgelopen 3 jaar is bekrachtigd met deze hernieuwde overeenkomst. Directeur Selma Klinkhamer van RVC De Hef zette als eerste namens de partners haar handtekening. Vervolgens tekenden directeur Dirk Wakker van Calvijn Businessschool, directeur Truus de Haan van Vreewijk Lyceum en schoolcoördinator Dick de Bruijne namens STC Waalhaven. Vanuit Stichting Studentmentoren Rotterdam tekende voorzitter Jan Kweekel. Met het convenant bevestigen de samenwerkende scholen en partners de bestendiging van een succesvolle samenwerking.

In samenwerking met het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam en Stichting De Verre Bergen zijn verschillende scholen op Zuid, na een pilotjaar met RVC De Hef als eerste school in 2014-2015, gestart met Mentoren op Zuid. Deelnemende scholen kiezen er voor hun leerlingen wekelijks en structureel te voorzien van een studentmentor voor extra één-op-één begeleiding bij huiswerk, planning, bouwen aan zelfvertrouwen en loopbaankeuze.

‘Ik ben zeer enthousiast! Elke week willen mijn leerlingen graag dat de mentoren komen. Ze kijken er echt naar uit!’

Iedereen krijgt de kans om te groeien
Scholen uit Rotterdam Zuid krijgen – meer dan de rest van Nederland – te maken met een hoger percentage schoolverlaters, lagere uitstroomcijfers en hun leerlingen hebben minder kans op de arbeidsmarkt. Leerlingen krijgen in het programma Mentoren op Zuid extra ondersteuning van studentmentoren van Hogeschool Rotterdam. Niet alleen zwakke leerlingen, iedereen in de klas krijgt een mentor. Een win-winsituatie: verbetering van kansen voor scholieren van Rotterdam Zuid in primair en voortgezet onderwijs door hen te koppelen aan een studentmentor, afkomstig van Hogeschool Rotterdam. Leerlingen krijgen hierdoor extra aandacht en begeleiding. Studenten van de hogeschool maken op deze manier kennis met dit gevarieerde en dynamische deel van Rotterdam, staan met hun voeten in de praktijk en leren planmatig iemand te coachen.

"Als ik hoor dat mijn mentee door mijn begeleiding 
minder onzeker is geworden en ook nog van een 4 naar
een 8 is gegaan, ja, dan kan mijn dag niet meer stuk!"
- tweedejaars HR student -

Programmabureau Mentoren op Zuid ontwikkelt methodiek, traint de docenten, maakt afspraken met de deelnemende scholen en de instituten. Na het opbouwjaar in 2014-2015 is gewerkt aan verbetering van de methodiek, ontwikkelen van een applicatie, borging in het curriculum en het werven en trainen van gekwalificeerde docenten.  De afgelopen drie jaar waren al meer dan 1500 studenten actief als mentor op Zuid.

www.mentorenopzuid.nl

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems