EN | NL

Gereedschap #8: De inloopactiviteit

18/03/2017

gereedschapskist

Tijdens inloopactiviteiten stelt de (onderbouw)leerkracht de klas onder schooltijd open voor ouders, bij voorkeur aan het begin van de ochtend. De ouders doen samen met het kind een activiteit, waarbij de dialoog tussen ouder en kind centraal staat. Ouders krijgen in de inloopactiviteit een beeld van de taalontwikkeling van het kind en krijgen suggesties en inzicht in hoe zij thuis aan de taalontwikkeling bij kunnen dragen op een manier die past bij de informele situatie thuis.

direct naar het gereedschap >

Ouders vervullen een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind, zeker bij jonge kinderen. Laagopgeleide of laaggeletterde ouders weten vaak minder goed hoe zij de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Zij praten minder met hun kind en lezen minder vaak voor. Met het bieden van inloopactiviteiten gericht op taalstimulering thuis kunnen scholen bijdragen aan een verrijking van de dialoog in deze gezinnen. 

Een inloopactiviteit voor alle ouders

Onderbouwleerkrachten en pedagogisch medewerkers op 13 Rotterdamse basisscholen (aangesloten bij de leerkring Thuis in Taal) nodigen de ouders wekelijks uit voor een inloopactiviteit in de klas. Zij bieden toegankelijke ouder-kind activiteiten aan die aanzetten tot een dialoog tussen kind en ouder. In de activiteit geven de leerkrachten de ouders bovendien handvatten om ook thuis meer taalstimulerende gesprekken te voeren met hun kind, passend bij de informele omgeving thuis. Ouders leren ook van elkaar, omdat alle ouders meedoen ongeacht hun achtergrond.

lees meer >

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

Je kunt nooit minder leren