EN | NL

Mariƫtte Lusse benoemd als bijzonder lector

07/05/2014

Mariette LusseMet trots melden wij u dat onze collega Mariëtte Lusse is benoemd als bijzonder lector 'Ouders in Rotterdam Zuid'.

Het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie en Kenniscentrum Talentontwikkeling, beide onderdeel van Hogeschool Rotterdam, stellen gezamenlijk een bijzonder lectoraat 'Ouders in Rotterdam Zuid' in. Het lectoraat heeft een looptijd van 3 jaar en wordt voor een deel uit derde geldstromen gefinancierd. Mariëtte Lusse is door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam benoemd als lector. Zij is onlangs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gepromoveerd op onderzoek naar ouderbetrokkenheid in de grootstedelijke context van Rotterdam Zuid en is momenteel onderzoeksleider van onderzoekslijn Opvoederempowerment. Kenniscentrum Talentontwikkeling blijft haar thuisbasis.

Het lectoraat zal bijdragen aan en onderzoek doen naar het verbeteren van de samenwerking tussen professionals (in onderwijs, zorg en welzijn) en ouders en het versterken van de ondersteuning die ouders hun kinderen thuis kunnen bieden. Het lectoraat richt zich in eerste instantie op de Rotterdam Children’s Zone waar, in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, intensief gewerkt wordt aan het verminderen van de onderwijsachterstanden. Samen met studenten en organisaties in de stad wordt de samenwerking met ouders versterkt en verdiept, waarbij de rol van de (aankomend) professional centraal staat. Het onderzoek- en ontwikkelwerk zorgt hiermee voor een goede verbinding tussen het onderwijs bij Instituut voor Sociale Opleidingen, Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam en actuele ontwikkelingen op Zuid. Hogeschool Rotterdam geeft met de instelling van dit lectoraat opnieuw blijk van haar uitdrukkelijke verbondenheid met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Uiteraard is de kennis die dit oplevert ook buiten Rotterdam bruikbaar, zeker in achterstandssituaties.

Dr. Frans Spierings,
Programmadirecteur Kenniscentrum Talentontwikkeling

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI is inventief