EN | NL

Nederland moet uit de middenmoot qua babysterfte

30/03/2017

openbare les

Donderdag 30 maart gaf Hanneke Torij, lector Verloskunde en Geboortezorg, een openbare les. Zij presenteerde de voortgang van haar onderzoek tijdens het symposium ter gelegenheid van de tienjarige samenwerking met de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR).

Wat heeft tien jaar samenwerking opgebracht? Wat zijn de doelen? Nederland blijkt op dit gebied helemaal niet zo voorop te lopen als we zouden willen. Tijdens haar openbare les kwamen studenten en verschillende partners aan het woord, ook de studenten van WdKA die voor het Nieuw in 010 programma het concept Mama's Garden ontwikkelde vertelde hun verhaal.

Resultaat van 10 jaar VAR
Het sterke van de VAR is dat het beste van twee werelden erin samenkomt: Erasmus MC met het fundamentele onderzoek en haar specialisten en Hogeschool Rotterdam met ons praktijkonderzoek en onze verloskundigen. Zo komen alle expertises bij elkaar, is het netwerk groter en bekijk je alles vanuit de perspectieven van alle betrokken beroepsgroepen. Een van de successen is het Regionaal Consortium. Hanneke is zelf bij de start van de VAR in 2011 betrokken geweest, samen met onder andere Eric Steegers, hoogleraar bij Erasmus MC. In dit consortium zijn letterlijk alle partijen bij elkaar gebracht, hebben ze elkaar leren kennen en werken ze nu ook samen. Denk aan verloskundigenpraktijken, gemeenten, subsidies, GGD’s en kraamzorg. Dat we subsidie hiervoor kregen, is al een succes.

Kwetsbare zwangeren centraal
Aan het consortium, waarin dus echt alle betrokken partijen zich hebben verzameld, is gevraagd waaraan nu behoefte is. Welk onderzoek is belangrijk? Uit brainstormsessies kwam voort om kwetsbare zwangeren centraal te stellen. Er is een definitie van deze groep opgesteld waarin niet alleen psychische en psychosociale aspecten zijn benoemd, maar ook de beschikking over hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld taal en geld is meegenomen. Uit onderzoek en studie is een blauwdruk voor de aanpak tot stand gekomen waarvoor nog eens extra subsidie is gekregen.

Top 3
Je zou denken dat Nederland bij de toplanden behoort, maar het blijkt dat we qua babysterfte tussen de West-Europese landen er helemaal niet zo positief voor staan. Nu zijn die ‘rankings’ moeilijk te maken en daardoor discutabel, maar we staan nu slechts in de middenmoot. Hanneke stelt zich als doel dat we met Nederland moeten streven naar de top 3 met de minste babysterfte.

Dat is te bereiken door de zorg in te richten naar vraag en perspectief van de kwetsbare zwangeren en jonge moeders. Als onderwijsorganisatie is het zaak om daar vanaf nu op in te spelen. Dat betekent dat onze studenten moeten leren omgaan met deze kwetsbare doelgroep.

Meer informatie over lector Hanneke Torij.

Evenement : Symposium Verloskunde Academie Rotterdam
Tijdens het symposium werd teruggeblikt op tien jaar Verloskunde Academie Rotterdam. Verschillende sprekers presenteerde de opbrengsten van de nauwe samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en Erasmus MC. Hanneke Torij is sinds 2013 lector Verloskunde en Geboortezorg. 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

May you live in interesting times