EN | NL

Rotterdammers schrijven Het Verhaal van de Stad

18/04/2017

groepsfoto

Hoe de toekomst er precies uit zal zien weet niemand. Dat in 2037 verrassend veel anders zal zijn, staat vast. Om samen met Rotterdammers de stad toekomstbestendig te maken, is ‘Het Gesprek met de Stad’ gestart; een initiatief van het stadsbestuur van Rotterdam. Donderdag 13 april deelden studenten en oud-studenten van het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van Hogeschool Rotterdam hun visie met de programmaleider van de gemeente over hoe zij de stad zien, beleven en wíllen zien. Op het gebied van onderwijs, maar ook in het contact met gemeente en bedrijfsleven.

“Sleutelwoord is ‘Samen’. Samen moeten we de stad maken!”

Er zijn veranderingen op komst die nu al merkbaar zijn. Denk aan digitalisering, een snel veranderende bevolkingssamenstelling, een terugtredende overheid of veranderingen op de arbeidsmarkt. Voor het onderwijs geldt hetzelfde. De studenten verwachten dat in de toekomst de studie zelf samengesteld kan worden. De wijze waarop de hogeschool met EMI een koppeling naar de praktijk maakt, wordt door onze studenten als ‘toekomstbestendig’ aangeduid. Naar de gemeente toe doen zij suggesties om studenten meer kansen te geven door hen in projecten / stadsaanbestedingen te betrekken. Bijvoorbeeld zoals bij een Battle of Concepts, of directe betrokkenheid bij deelname aan Stadsinitiatieven. Door studenten al tijdens hun studie te betrekken bij projecten, leveren zij vroegtijdig een bijdrage aan de stad. Hierdoor kan een wederkerigheid ontstaan wanneer deze aankomende, innovatieve professionals de lokale arbeidsmarkt betreden.

“Rotterdam als dorp: het kleinschalige vertaald naar het grootschalige”

Tijdens het gesprek geven studenten aan, dat door voortschrijdende technologie mensen hun banen kwijtraken. Door deze groep mensen (tijdig) om te scholen, kunnen zij schuiven op de arbeidsmarkt in plaats van werkloos worden en daarna pas in actie komen. Ook hier zien de studenten kansen voor betrokkenheid bij projecten en onderzoek tijdens hun studie. Door het formeren van een platform/denktank van studenten, het expertisecentrum en de gemeente, wordt de praktijk dan rechtstreeks het onderwijs ingetrokken.

"Rotterdammers hebben 'stadsionalisme': we zijn trots op onze stad!" 

De inzichten van de studenten sluiten naadloos aan bij het uitgangspunt van ‘Het Gesprek met de Stad’: De beste manier op de toekomst te voorspellen is door deze vorm te geven. 

Naast dit gesprek, zijn afgelopen maanden digitaal en live gesprekken gevoerd met circa 9.000 Rotterdammers over wat zij (Rotterdammers) van de toekomst verwachten. Er wordt gesproken over hoe we samenleven in 2037, hoe we wonen en werken, hoe onze kinderen opgroeien, het onderwijs, onze gezondheid en hoe we de stad verder kunnen verduurzamen.

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems