EN | NL

Sterkere positie arbeidsmarkt voor honderden jongeren op Zuid

08/06/2017

PERSBERICHT

 BRIDGE

Alle jongeren van Rotterdam Zuid worden de komende jaren geholpen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Dit geldt vanaf groep 6 tot het moment dat ze een opleiding hebben afgerond. Dit is in de kern van het project BRIDGE waarvoor vanmorgen het startsein is gegeven in Theater Zuidplein.

 

Building the Right Investments for Delivering a Growing Economy, afgekort BRIDGE is een driejarig programma van de partners op Zuid verenigd in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) dat financieel wordt ondersteund door het Europese fonds Urban Innovative Actions (UIA). Met het geld van Europa worden kinderen op Zuid, jaarlijks zo’n 1800 leerlingen, geholpen om een sterkere positie te verwerven op de arbeidsmarkt.

Met het UIA-programma ondersteunt de Europese Commissie unieke experimenten voor complexe en hardnekkige stedelijke vraagstukken. BRIDGE werd uitgekozen uit 378 ingediende projecten uit heel Europa. Het bijbehorende fonds heeft een subsidie van 4,9 miljoen euro toegekend voor uitvoering van de activiteiten in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), gericht op loopbaanoriëntatie en – begeleiding (lob) en carrière startgaranties (csg) voor jongeren van Zuid. Deze activiteiten moeten ertoe leiden dat jongeren in Rotterdam Zuid vaker een opleiding kiezen waarmee ze in de toekomst een goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt.

In Rotterdam Zuid is in grote mate sprake van een mismatch tussen onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt. Nog te veel leerlingen kiezen na het vmbo voor financiële, administratieve en juridische opleidingen, terwijl de banen in deze sectoren afnemen. Binnen het NPRZ worden leerlingen daarom op jonge leeftijd gestimuleerd om te kiezen voor kansrijke sectoren als haven, zorg, voedingsmiddelen en techniek.

In de aanpak van BRIDGE worden de zogenoemde carrière startgaranties (csg) flink uitgebouwd. Leerlingen krijgen zo’n csg als zij kiezen voor een loopbaan in de kansrijke sectoren. Tijdens hun opleiding zijn ze dan al verzekerd van werk op het moment dat ze die opleiding succesvol afronden. In BRIDGE gaat het aantal csg’s fors omhoog naar jaarlijks 600 stuks.

Via BRIDGE worden ouders meer betrokken bij de studiekeuze van hun kinderen. Verder worden jongeren geholpen bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en wordt gezorgd voor begeleiding via wijkteams en studentmentoren in de klas. Ook krijgen leerkrachten op de basisschool training en materiaal om techniek in de klas te stimuleren. Bovendien wordt gedurende het project onderzoek gedaan naar toekomstige banen en vaardigheden die nodig zijn om in de nieuwe economie mee te kunnen doen.

Partners
BRIDGE wordt mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen verschillende partijen zoals het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van de Hogeschool Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Erasmus Universiteit (SEOR bv), de Rebel Group, de scholen in Rotterdam Zuid (van primair onderwijs tot en met het mbo), werkgevers, aanbieders van lob-activiteiten, gemeente Rotterdam en het programmabureau NPRZ.

NPRZ
Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is een twintig jarig programma waarin de rijksoverheid, gemeente Rotterdam, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties en het bedrijfsleven samenwerken aan een beter perspectief voor Zuid. Bij de uitvoering van de activiteiten staan de bewoners van Rotterdam Zuid centraal Het NPRZ richt zich op het wegwerken van achterstanden bij bewoners en op het verbeteren van het leven op Rotterdam Zuid door te investeren in school, werk en wonen. Dit moet er toe leiden dat Rotterdam Zuid het in 2032 net zo goed doet als de rest van Rotterdam en de andere drie grote steden in ons land. De activiteiten, programma’s en projecten in het NPRZ worden elke vier jaar vastgelegd in een Uitvoeringsplan.

 

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee