EN | NL

Praktijkruimte studenten op Zuid

21/06/2017

Op woensdag 21 juni werd de studentenpoli in Gezondheidscentrum Lijn 2 in Rotterdam Zuid feestelijk geopend. Studenten presenteerden hun onderzoeken en projecten van afgelopen studiejaar, partners en bezoekers gingen in gesprek en, uiteraard, werd de praktijklocatie in Lijn 2 feestelijk onthuld. Hans van der Moolen, directeur van het Instituut voor Gezondheidszorg knipte het eerste lint door, waarna alle andere aanwezigen, voor het betreden van de ruimte, dat ook mochten doen.

Praktijkruimte op Zuid

Studenten van de opleidingen Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam gaan i.s.m. het Kenniscentrum Zorginnovatie en EMI samen met het werkveld en patiënten verkennen waar de zorgbehoefte van deze groep mensen ligt en samen met hen onderzoeken welke nieuwe zorgconcepten uitgedacht en uitgeprobeerd kunnen worden. Dit gaan zij doen in en om het Gezondheidscentrum Lijn 2 op Rotterdam Zuid.

Studenten inzetten

Een van de initiators van de studentenpoli, Jan Galesloot (huisarts in het Gezondheidcentrum Lijn 2) speelde met de gedachte om studenten als mentor aan bewoners uit de wijk te koppelen om ze te begeleiden bij een gezondere levensstijl. Een andere gedachte van Jan is om studenten een deel van de basiszorg - die nu bij huisartsen terecht komt door het sluiten van verpleeghuizen - over te laten nemen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een ruimte maken waar men zonder afspraak langs kan komen om bijvoorbeeld de bloeddruk te meten.

Een poli bedoeld voor bewoners van de wijk. Een plek waar een grote groep mensen kampt met dermate grote sociaal economische achterstand dat dit een negatief effect heeft op hun gezondheid en welbevinden. Maar hoe schakel je die leefstijl en gewoontes om? Waarom is er ongezond gedrag? Vanuit je spreekkamer helpen is niet voldoende. Onze droom is daarom om hier op zoek te gaan naar nieuwe innovatieve zorgconcepten. Een plek waar we met allerlei instanties aan de slag gaan om te zorgen dat de zorg in de stad zo optimaal mogelijk wordt vormgegeven.

Onderzoek, uitdenken en uitproberen

Studenten van het Instituut vanm Gezondheidszorg gaan hier een bijdrage aan leveren. Ze gaan proberen de leefstijl op de hele breedte te veranderen door concrete programma’s en ondersteuning. Ze gaan eerst samen met het werkveld, patiënten en onderzoekers verkennen waar de zorgbehoefte van de bewoners uit de wijk ligt. Vervolgens gaan ze samen met hen onderzoeken welke zorgconcepten uitgedacht en uitgeprobeerd kunnen worden om de zorg en voorzieningen op deze zorgbehoeften af te stemmen. We stoppen dus niet na het onderzoek maar gaan door met het uitdenken en uitproberen van nieuwe zorgconcepten.

Toekomstbestendig opleiden

het doel is de studenten hiermee toekomstbestendig op te leiden. Ze leren dat er voortdurend zaken zijn die in ontwikkeling zijn waarmee ze aan de slag moeten. Het perspectief is om altijd zo goed mogelijk voor de patiënt te zorgen zodat zij zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen. De zorg verschuift namelijk van genezen (cure) naar preventie.  

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

Je kunt nooit minder leren