EN | NL

Ouders in de spotlight

21/06/2017

Op woensdag 21 juni vond het symposium ‘Ouders in de spotlight’ plaats, georganiseerd door het Instituut voor Sociale Opleidingen, Kenniscentrum Talentontwikkeling en Expertisecentrum Maatschappelijk Innovatie van Hogeschool Rotterdam. Tijdens het symposium presenteerden afstudeerders van de sociale opleidingen samen met onderzoekers van het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid hun inzichten en resultaten van hun afstuderen over dit onderwerp aan een zaal vol studenten, docenten en professionals uit het onderwijs en het sociale domein.

In haar inleiding lichtte Mariëtte Lusse, lector Ouders in Zuid het belang toe van samenwerking met ouders van kinderen in achterstandssituaties. Door het lage opleidingsniveau en een andere culturele achtergrond van ouders dan de dominante cultuur, starten deze kinderen met een grotere achterstand als deze ouders niet bereikt worden.

Thuisbetrokkenheid
Opvoeden in een grootstedelijke context is een van de onderzoeksthema’s binnen het lectoraat. Om te voorkomen dat jongeren door pedagogische meerstemmigheid in een neerwaartse spiraal terechtkomen, is wederom samenwerking met ouders van belang. Door de ouders hulp bij draagkracht in de opvoeding te bieden en hen kennis en belang van een sociaal netwerk bij te brengen, kan de kans op afglijden van hun kinderen verkleind worden.

De samenwerking tussen school en ouders draagt ook bij aan schoolsucces en daarmee aan vermindering van de onderwijsachterstand. De ouders spelen een belangrijke rol in de begeleiding van de schoolloopbaan van hun kind. Een goede en laagdrempelige samenwerking van school met de ouders, draagt positief bij aan de thuisbetrokkenheid en daarmee het leer- en loopbaan-ondersteunend vermogen van de ouders.

Toekomstperspectief
Om de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen, is voor de onderwijsprofessionals de ‘Gereedschapskist’ ontwikkeld; een tool met onderbouwde en beproefde werkwijzen. Doel is zoveel mogelijk ouders te bereiken om een betere verbinding van leefwerelden tot stand te brengen. Vanuit het contact (samenwerking) met ouders kan gebouwd worden aan het toekomstperspectief van de kinderen op Zuid.

 

Presentaties afstudeerders
Na de inleiding van de lector, presenteerden de afstudeerders samen met onderzoekers van het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid hun inzichten

De Grote LOB-show, promovenda Monique Struijk 

In deze interactieve show stond de samenwerking centraal rondom loopbaanstimulatie van leerlingen. In een rollenspel van ouder-docent-leerling toonden studenten Emma Osseweijer, Lisa Metheuver, Stephanie van Oord (alle Pedagogiek), Lem Nguyen, Renske Bouwman (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) met het door hun geschreven script, het belang van samenwerking en daagden de aanwezigen actief uit hun ideeën voor een verbetering tot samenwerking tussen ouders, school en leerlingen met hen te delen.

Leven in twee werelden, promovenda Clementine Degener

In hun onderzoek naar socialisatieprocessen van pleegkinderen bij pleegouders met een andere culturele/geloofsachtergrond, presenteerden studenten Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening Maria Wolters en Rosanne van Zessen de resultaten van het belang van etnische identiteit (en de erkenning hiervan). Waarbij zij aanstuurden dat pleegouders bewust moeten zijn van de belevingswereld van hun pleegkinderen. Studente Ghizlan Kaddouri gaf aan dat in haar gesprekken met Marokaanse jongens over hun identiteit, erkenning van hun culturele achtergrond van groot belang was.

Interview 

Studenten Pedagogiek Roosmarijn de Groot en Mijke Engering gingen in gesprek met Leonie Le Sage over hun onderzoek. Roosmarijn presenteerde een fotoboek om Mama’s Garden laagdrempeliger en bekender te maken. Bij Mama’s Garden leren kwetsbare (aanstaande) moeders het belang centraal staat van een sociaal netwerk en het vergroten van het gevoel van capabel ouderschap van (aanstaande) moeders.
Het onderzoek van Mijke richtte zich op het buiten beeld verdwijnen van vaders binnen dezelfde kwetsbare doelgroep en daarmee ook het verdwijnen van deze vaders op de radar van de hulpverlening. Mijke gaf aan dat al tijdens de zwangerschap aan een veilige hechting met de vaders gewerkt moet worden en dat de vaders begeleid moeten worden vaders hoe zij in hun rol als modelvader kunnen vervullen.

Thuis in Taal, promovenda Martine van der Pluijm

Promovenda Martine van der Pluijm heeft de aanpak Thuis in Taal ontwikkeld om laaggeletterde ouders meer te betrekken bij de taalontwikkeling van hun kinderen. Samen met ISO-studenten Rara Sarhaddi, Yousra Jamili, Najat Amaouch, Darah Knuistingh Neven, Kimderley Lokerse, Ahlem Reyani, Catherine de Viseer, Esranur Arslan (gaststudent) en EMI-medewerker Senem Tekin presenteerden Martine de aanpak voor laaggeletterdheid voor de onderbouw. Studenten hebben aanvullingen ontwikkeld in deze aanpak bij peutergroepen, bovenbouwgroepen en de ouderkamer. En activiteiten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden tijdens huisbezoeken voor ondersteuning van taalstimulering thuis.

Met vaders voor zonen, promovendus Peter Vanhoof

Studenten Pedagogiek Maleachi Ostiana, Tima Hartgers, Bo Bellaert en Ikra Munir, studente Pedagogische Wetenschappen EUR Karishma Haripersad en promovendus Peter Vanhoof presenteerde het belang van de opvoedingsstijl van vaders voor hun zonen en de uitdagingen voor ambulante hulpverleners die vaders willen betrekken bij de hulpverlening aan zonen.

Daarnaast verzorgden zeven afstudeerders van diverse opleidingen een posterpresentatie. Tijdens de pauze en de borrel kon ook hun werk op grote belangstelling rekenen.

Voorzitter Leonie le Sage vroeg de zaal na afloop wat zij van dit symposium meenamen. Zowel studenten, docenten, partners als het werkveld waren het er over eens dat de samenwerking tussen opleidingen, onderzoekers en werkveld ook dit jaar voor een inspirerende bijeenkomst heeft gezorgd die wederom voor herhaling vatbaar is.

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems