EN | NL

Samenwerking W&T met de gemeente Rotterdam

05/10/2017

HR-docenten van de LERO en de PABO (waaronder Tamara van Heel, programmaleider Techniek op Zuid) werken samen met de gemeente Rotterdam aan het stimuleren van techniek en technologie in het onderwijs. 3 oktober j.l. heeft Angelien Sandeman van het CvB haar handtekening gezet onder het pact dat alle belanghebbenden hebben ondertekend. Naast Hugo de Jonge is op de foto ook Huub van Blijswijk collegevoorzitter van BOOR te zien. Het is voor het eerst dat zoveel partijen zich met de gemeente aan dit thema hebben verbonden. 

Loopbaan techniek biedt veel kans

Er is een grote behoefte aan technisch goed geschoolde vakmensen, maar technische beroepen kampen nog steeds met een onbekend, achterhaald of slecht imago. En al jarenlang kiezen te weinig jongeren en werkzoekenden voor een loopbaan in de techniek en technologie. Terwijl daar juist steeds meer kansen en mogelijkheden zijn.

Bovendien is in de samenleving behoefte aan mensen die in staat zijn zich nieuwe technologie eigen te maken, die met nieuwe technologie kunnen werken en vanuit kennis en kunde van nieuwe technologie innovatieve ideeën kunnen ontwikkelen om zo mede vorm en inhoud te geven aan de Next Economy.

Krachtenbundeling

In Rotterdam bestaan veel projecten, programma’s en platforms gericht op kiezen, leren en werken in techniek en technologie naast elkaar in plaats van in verbinding mét elkaar. Daarom werken gemeente, het bedrijfsleven en onderwijsorganisaties nu samen aan overzicht, focus op een aantal thema’s en krachtenbundeling op concrete acties. Zo worden voor meer vmbo-profielen techniek- en technologieprogramma’s verbreed om meer vmbo-leerlingen te binden en boeien voor een vervolgopleiding techniek en technologie aan het mbo. Een ander voorbeeld is dat wordt onderzocht hoe iedere wijk minstens één openbare techniekruimte (makerspace) kan krijgen. 

 

onderwijs010.nl/werken-aan-vakmanschap









Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen