EN | NL

Waardevolle eerste editie van Werkplaats Zuid

25/01/2018

"Door studenten samen te brengen met werkveldpartners, bouwt EMI aan zogenaamde communities of practice, waar al doende geleerd wordt." 

Op 25 januari 2018 kwamen ruim 150 studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam en partners uit de praktijk samen in Theater Zuidplein voor de eerste editie van Werkplaats Zuid. Tijdens deze door Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) georganiseerde middag bogen zij zich met elkaar over uiteenlopende maatschappelijke problemen in Rotterdam-Zuid. De ervaringen en onderzoeken die Hogeschool Rotterdam-studenten de afgelopen maanden (op)deden in het gebied, vormden het uitgangspunt van de gesprekken.

Wicked problems, worden ze genoemd. Complexe problemen, waarvan niet eens altijd duidelijk is dát het problemen zijn en waarvoor een oplossing niet voor de hand ligt. Rotterdam-Zuid kent er veel van: van schooluitval en werkeloosheid tot eenzaamheid en schuldenproblematiek. Sinds de oprichting in 2014, koppelt EMI studenten aan partners op Zuid die bezig zijn met dergelijke vraagstukken. De afgelopen periode werkten maar liefst honderd studenten van 20 verschillende opleidingen aan issues op Zuid.

Tijdens Werkplaats op Zuid deelden ze hun onderzoeksresultaten, concepten en slimme oplossingen met mede-studenten, docenten en bezoekers. Dat gebeurde in zes ‘werkplaatsen’, waar de verschillende thema’s onder de loep werden genomen en bediscussieerd. De praktische organisatie van het event lag in handen van studenten event management. Het was de eerste editie van Werkplaats Zuid, waarmee EMI beoogde een verdiepingsslag te maken.

 

''Het is mooi dat je tijdens zo’n middag in een gemoedelijke setting, waarin iedereen gelijk is, met elkaar nadenkt over thema’s." bezoeker evenement

Carolien Dieleman, directeur van EMI, is enthousiast over de opzet: ‘Door studenten samen te brengen met werkveldpartners, bouwt EMI aan zogenaamde communities of practice, waar al doende geleerd wordt. Tijdens Werkplaats op Zuid was die synergie zichtbaar en voelbaar. Het heeft nieuwe ideeën en inzichten opgeleverd, die alle aanwezigen kunnen meenemen naar hun dagelijkse praktijk en ons hopelijk weer een stapje dichter bij structurele oplossingen brengen.’ 

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

May you live in interesting times