EN | NL

Doorontwikkeling Mama's Garden met behulp van Kiem Creative subsidie

26/03/2018

Alumni Willem de Kooning Academie-Hogeschool Rotterdam aan de slag met doorontwikkeling van Mama’s Garden – de informele ontmoetingsplek voor (aanstaande) moeders op Rotterdam Zuid.

Project Mama's Garden

Het project Mama's Garden is anderhalf jaar geleden ontstaan en is een informele ontmoetingsplek voor (aanstaande) moeders en kinderen in Rotterdam Zuid. Mama’s Garden is ontstaan als een pop out garden. Inmiddels draait het project op 4 vaste locaties en een aantal flex locaties. De wens om de mobiele versie door te ontwikkelen en Mama’s Garden verder te laten groeien is mogelijk geworden middels de toekenning van de subsidie uit de regeling KIEM Creative Industrie.

Ontmoetingsplek Mama’s Garden
Mama’s Garden is de ideale plek om tips, adviezen en ervaringen met elkaar te delen en biedt (aanstaande) moeders de gelegenheid om het sociale netwerk te vergroten. Mama's Garden biedt naast activiteiten ook een buddy programma en heeft nauwe contacten met het professionele netwerk in de wijken. Dit is alles wordt uitgevoerd door studenten van verschillende opleidingen (verloskunde, social work, logopedie e.a.) van Hogeschool Rotterdam.

Samenwerking
De aanvraag is ingediend vanuit het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg van het Kenniscentrum Zorginnovatie, als een van de initiatiefnemers nauw betrokken bij onderzoek rondom Mama’s Garden, het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie en de afgestudeerde Willem de Kooning studenten, allen vanuit Hogeschool Rotterdam. Een andere belangrijke partner is U Create, het expertisecentrum voor de Creatieve Industrie, met een focus op de crossover met Zorg en Welzijn en Gezondheid. Samen met hen wordt er eveneens gekeken naar mogelijke opschaling van het programma in Utrecht in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht.

De regeling KIEM Creatieve Industrie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA stimuleert praktijkgericht onderzoek waarmee de Creatieve Industrie kan innoveren en de concurrentie positie kan verbeteren. De regeling financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve Industrie. Ervaren onderzoekers van hogescholen kunnen namens het samenwerkingsverband financiering aanvragen. Universiteiten en andere kennisinstellingen kunnen als partner deelnemen.

 

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

Je kunt nooit minder leren