EN | NL

Studenten in gesprek met de stad

01/06/2018

iabr

Studenten in gesprek met de stad over grote thema’s van Rotterdam Zuid & haven
Studenten werken aan sociale maatschappelijke opgaves rondom Reyeroord, Feyenoord City en studentenhuisvesting. 

Experts, partners en studenten gaan met aanwezigen in gesprek over de ruimtelijke en maatschappelijke veerkracht op Rotterdam-Zuid tijdens IABR 2018. Centraal hierin staan de bevindingen uit het veld van studenten van Hogeschool Rotterdam en de TU Delft die samen met EMI en De Veldacademie werken in het Fieldlab Social Resilience.  

Op woensdag 6 juni gaan 75 hogeschoolstudenten van Instituut van opleidingen Ruimtelijke Ordening & Planelogie in het kader van hun module Haalbaarheid in Gebiedsontwikkeling aan de slag met het vraagstuk betaalbare studentenhuisvesting. Tijdens deze werksessie wordt verkend hoe de opgedane kennis in de cursus kan worden gebruikt om de haalbaarheid van het realiseren van betaalbare studentenhuisvesting in Rotterdam Zuid toe te passen. Na een kort introductiecollege gaan ze aan de slag. De resultaten van deze mini pressure-cooker worden gedeeld in het openbare High-Noon programma van IABR om 12.30 uur.

Donderdag 7 juni zijn studenten vanuit verschillende opleidingen te gast op de Resilient Rotterdam dag op de IABR. Bezoekers kunnen hier met de studenten in gesprek over de resultaten en uitkomsten van hun social resilience onderzoeken, van gezondheid tot stedenbouw en haven, die zij afgelopen half jaar op Zuid hebben uitgevoerd.

13 juni Resilient Reyeroord
Studenten van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving van Hogeschool Rotterdam borduurden als vervolg op de Reyeroord Hackaton in multidisciplinaire teams voort op de uitkomst van de door de gemeente Rotterdam georganiseerde Hackaton begin 2018. De gemeente zag kans om Reyeroord resilient te maken door de vervangingsopgave van de ondergrondse netwerken in de wijk. Meepraten over de bevindingen over Reyeroord en de implementie van Resilience in deze woonwijk op Zuid? Inschrijven kan via deze link.

22 juni Feyenoord City
Uit onderzoek is gebleken dat hoe eerder men begint met sporten hoe langer men dat als volwassene volhoudt, met een gezondere samenleving als resultaat. Op basis van social design wordt met ouders, studenten van verschillende opleidingen en experts geïnventariseerd wat peuters (en ouders) nodig hebben en wat bewegen bij peuters van 1-4 jaar stimuleert. Benieuwd hoe social design een rol heeft gespeeld in dit project? Inschrijven kan via deze link.

26 juni Mapping & making resilience
Op basis van vanuit theorie opgestelde hypothese wordt een poging gedaan stedelijke veerkracht in kaart te brengen met betrekking tot de volgende steden: Thessaloniki, Rotterdam en Den Haag. Op basis van voorbeelden van 100RC worden voorstellen ontwikkeld die zowel ruimtelijke als sociale veerkracht in de drie steden zou kunnen bewerkstelligen. Meepraten over de maakbaarheid van veerkracht? Inschrijven kan via deze link.

28 juni Studeren op Zuid
Steeds meer studenten blijven thuis wonen door bijvoorbeeld het leenstelsel en duur woningaanbod in Rotterdam. Het gevolg is: meer studieuitval, minder hoogopgeleiden in de stad die tijdens en na hun studie in stad gaan wonen of blijven. De Cubust is een woongebouw dat de zeven kwaliteiten van Resilience vanuit bouwkundig en maatschappelijk perspectief benadert en vertaalt naar vormgevingsprincipes. Benieuwd naar de totstandkoming van dit unieke product? Inschrijven kan via deze link.

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

May you live in interesting times