EN | NL

Bijeenkomst Programmaraad en Stuurgroep

28/05/2018

Jaarlijks komen de programmaraad, stuurgroep en het team van programmaleiders bijeen om mogelijkheden en dilemma’s te bespreken met als doel bouwstenen op te halen voor het nieuwe jaarwerkplan en toekomstscenario’s te  verkennen  voor het expertisecentrum. 

| “Een huisarts krijgt tien minuten om problematiek te behandelen, Stadsontwikkeling 10 jaar”  Atebey Senyurek, programmaraad EMI

Marco Pastors– voorzitter van de stuurgroep - lichtte het vierjarenplan 2018-2022 van NPRZ toe en de samenwerking daarin met EMI. Wat is er de afgelopen vier jaar bereikt, wat zijn de stippen aan de horizon, waar liggen kansen voor de HR-studenten én (de bewoners van) Rotterdam-Zuid?

 Na deze inspirerende woorden, reflecteerden de programmaraadsleden op de EMI-programma’s. Als critical friends verwoordden zij hun mening over de specifieke vraagstukken in de programma’s. Zij namen in hun reflecties de opgaven in een adaptieve stad onder de loep,  gaven dwarsverbanden tussen diverse programma’s weer en vroegen zich af hoe de ‘harde’ (het ontwerp) en ‘zachte’ (de mens) kant van de stad bijeengebracht konden worden.

De opbrengst uit de reflecties werd ingebracht aan twee discussietafels. Om nader in te gaan hoe maatschappelijke waardes in te zetten om de stad beter te maken. Onderwijs, Werken & Loopbaanoriëntatie aan de ene tafel, aan de andere tafel discussie met en over Zorg, Welzijn en Urban Innovation. Deze inzichten worden verwerkt in het werkplan voor 2018-2019 en worden begin 2019 gepubliceerd op emiopzuid.nl

“Door met een holistisch blik naar de stad te kijken kom je tot grotere inzichten” Arjen van Susteren, programmaleider Urban Innovation

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee