EN | NL

Ouders in de spotlights

25/06/2018

Op 20 juni jl. vond het derde afstudeersymposium Ouders in de spotlights plaats. Vijfentwintig studenten presenteerden, samen met onderzoekers van het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid, de resultaten van hun afstudeeronderzoeken over de samenwerking met ouders aan zo’n 80 bezoekers.

 

Opvoeden doe je samen

In de inleiding ‘Opvoeden doe je samen’ schetste lector Mariëtte Lusse hoe professionals de leefwerelden van een kind, ook als die erg van elkaar verschillen, kunnen verbinden door uit te wisselen hoe de ontwikkeling van het kind thuis, op school en in buitenschoolse voorzieningen is, af te stemmen hoe ouders en professionals het kind begeleiden en elkaar te faciliteren daarvoor. De studenten die afstuderen op het thema ouders helpen om steeds beter in kaart te brengen hoe dit in verschillende contexten het beste kan plaatsvinden. 

De studenten Marieke Steenbergen, Rosemarie Leene, Nadine van de Laar en Safae Moukou vertelden over ‘’De stijl van vader’’ onder leiding van Peter Vanhoof. In een interactieve sessie namen zij het publiek mee in het behoefteondersteunend opvoeden en presenteerden zij de onderzoeksresultaten van het vragenlijstonderzoek naar de rol van vaders in de opvoeding van hun zonen.

Vervolgens interviewde dagvoorzitter Leonie Le Sage Ali Gungör en Lisanne Reinink die afstuderen bij Feijenoord en Desiree, Duijvesteijn bij Dock over het belang om ouders te betrekken bij buitenschoolse activiteiten. Masterstudent Selvi Canibek gaf aan dat het belangrijk is dat laaggeletterde ouders thuis vooral de taal spreken die zij het beste beheersen.

In de pauze konden de bezoekers in gesprek rond de posters die studenten Adjutha Lambertina, Anke Luteijn, Sonali Sondhi, Selvi Canibek, Nika de Wit, Rua Malallah, Liliane Ramos Santos en Roos Simonis van hun onderzoek maakten.  

Workshops ouderbetrokkenheid

De bezoekers splitsten zich op om deel te nemen aan de vier door groepen studenten aangeboden workshops. Iedere bezoeker kon aan twee workshops deelnemen.

Let’s connect: Mama’s Garden

Samen met Wietske Willemse, presenteerde student Samira el Moubtahij- el Idrissi de concept applicatiedie zij heeft ontwikkeld om het contact tussen de jonge moeders die deelnemen aan Mama’s garden ook buiten die activiteit  te versterken.

  

Samenwerken met ouders van kinderen met een beperking

Chelsey den Dekker, Mycaela Steenbergen, Léanne van Zwol en Martine van 't Veer lieten zien hoe werkwijzen uit de Gereedschapskist, ook bruikbaar kunnen zijn om de samenwerking met ouders bij Ipse de Bruggen te verbeteren. Uit hun onderzoek blijkt dat begeleiders en ouders deze vormen contact zeer waarderen én wat de toegevoegde waarde is van over en weer inzicht krijgen in de begeleiding van het kind. Het ontwikkelde stappenplan wordt komend jaar geïmplementeerd in de organisatie.

Thuis in Taal

Het onderzoek Thuis in Taal van Martine van der Pluijm wordt sinds dit schooljaar ingevoerd bij Peuter en Co (Senem Tekin en Monique Ruesdueli). Manuela Slob-Meijer en Lynn Heemskerken lieten de hoopgevende eerste resultaten zien van de groepsgerichte ouderactiviteiten op de peuterschool en individuele ondersteuning bij ouders thuis.

Pleegkinderen in verschillende werelden

Onderzoeker Clementine Degener en studenten Daphne Banis, Nasrin Mohammadzadeh, Merel Monshouwer en Rachelle van la Parra namen de bezoekers mee in de wereld van pleegkinderen. Wat betekent het voor het zelfbeeld van een pleegkind als het geplaatst wordt in een pleeggezin met een andere culturele achtergrond dan het kind zelf heeft?

De eerste resultaten van de studenten maken duidelijk dat dit thema meer aandacht verdient in de begeleiding van pleegzorgwerkers, ouders, pleegouders en pleegkinderen.

Afsluiting

Voorzitter Leonie le Sage stelde ter afsluiting de vraag: Wat van deze middag neemt u morgen mee naar uw werk? Iemand uit het publiek antwoorde: Wat ik uit vandaag meeneem, is enorm veel vertrouwen in de toekomst met alle jonge mensen die met allerlei fantastische ideeën het werkveld inkomen. Dat is een mooie reden om volgend jaar weer het afstudeersymposium Ouders in de spotlights te organiseren. 

 

Bekijk de Highlight IODS2018 op onze Instagram voor een korte sfeerimpresse van het symposium. 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems