EN | NL

BRIDGE in Brussel

13/07/2018
 
Op 22 juni organiseerde UIA -Urban Innovative Actions- in de Ateliers des Tanneurs in Brussel de bijeenkomst ‘UIA Capitalisation’ met als thema ‘Jobs and Skills in the local economy’.
 
De vier steden Bilbao, Madrid, Milaan en Rotterdam zijn nu halverwege hun, door UIA gefinancierde, driejarige projecten rondom werkgelegenheid, toekomstige banen en vaardigheden in de lokale economie. Zij gingen in gesprek over de stand van zaken en deelden de eerste successen, maar ook lessen en leerpunten met elkaar en geïnteresseerden.
 
De nauwe samenwerking met (hoger) onderwijs en praktijk van de gemeente Rotterdam op dit thema werd deze bijeenkomst genoemd als een unieke aanpak. Van de in BRIDGE participerende programma’s van EMI – Ouders betrekken bij Loopbaanoriëntatie, Wetenschap & Technologie in het po-curriculum en Mentoren op Zuid (MoZ), werd MoZ uitgelicht als inspirerende interventie in bijgaande BRIDGE animatie. 
 
 
De gemeente Rotterdam werkt samen met EMI en andere partners aan BRIDGE, Building the Right Investments for Delivering a Growing Economy. Met dit project worden alle kinderen van Rotterdam Zuid, vanaf groep 6, jaarlijks zo’n 2000 leerlingen, tot en met het moment dat ze een opleiding hebben afgerond, geholpen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. BRIDGE gaat in op de stedelijke uitdaging om de onderwijskeuzes van jongeren beter af te stemmen op toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt. Snelle transformatie van sectoren en nieuwe economische kansen en uitdagingen zullen de behoeften van de arbeidsmarkt drastisch veranderen en vragen nieuwe vaardigheden en kennis van de beroepsbevolking. Kwalificaties en kwalificatiekloven zullen naar verwachting groeien. Dit is met name urgent in het geval van jongeren die opgroeien in achtergestelde gebieden.
 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

May you live in interesting times