EN | NL

EMI aanwezig bij City Deal Kennis Maken

06/11/2018

Tijdens de landelijke kennisdelingdag City Deal Kennis Maken ging Carolien Dieleman samen met Frederic van Kleef (Akkoord van Groningen) en Ruth Höppner (Veldacademie) in gesprek met deelnemers over het thema 'Opschaling bestaande projecten'. Onderwerpen waren de opbouw van programma’s, waaronder EMI, de strategische en succesvolle opschaling door de jaren heen en de factoren om samenwerkingen te bestendigen. De dag, die plaatsvond op 2 november, werd plenair geopend door Burgemeester Ahmed Aboutaleb en voorzitter van het CvB van Hogeschool Rotterdam Ron Bormans. Daarna gingen de deelnemers in groepen uiteen.

Het doel van City Deals is het maken en verankeren van concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken. De inzet van de City Deal Kennis Maken in het bijzonder, is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken partijen beschouwen evenement als een vorm van enerzijds kennisbenutting en anderzijds het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal Kennis Maken staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

Afgesproken was dat bij de plenaire opening het nieuwe animatiefilmpje van EMI vertoond zou worden. Daarin wordt in klare taal uitgelegd wat EMI doet voor de stad en de stad voor EMI. Helaas kon de vertoning door technische problemen niet doorgaan, maar wel kreeg Carolien van dagvoorzitter Rowinda Appelman de vloer om te vertellen over maatschappelijke innovatie en de manier waarop wordt samengewerkt in strategisch partnerschap met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Daarin kon zij accentueren hoe belangrijk het is dat er duurzame verbanden met partners op Zuid worden aangegaan waarmee meerjarige programma’s tot stand komen die écht iets kunnen betekenen voor de verbetering van de leefomstandigheden van bewoners op Zuid.

In de workshop kon het animatiefilmpje alsnog vertoond worden en werd verder de diepte ingegaan met vragen over het waarom, wat en hoe van duurzame samenwerking tussen onderwijs, overheid en stedelijke organisaties en bedrijven en burgers. Daarin kwamen vragen aan bod als wat is de rol van de overheid, hoe bepaal je de agenda en de keuze van vraagstukken, hoe werk je in communities of practice, hoe kunnen bewoners een actieve rol spelen en wat betekent ‘learning by doing’.  Ook werd ingegaan op de vraag hoe je voorkomt dat studenten korte projectjes doen, waar verder geen vervolg op komt en hoe je de koppeling met het curriculum van de betrokken opleidingen kunt borgen. Daarmee kwam het gesprek op het belang van implementatie van nieuwe programma’s. Carolien merkte op dat die implementatie vaak onderschat wordt. Het is een tijdrovend proces, waarbij het zorgvuldig afstemmen van de belangen en deskundigheden van alle betrokkenen niet eenvoudig is. Vaak wordt al aan opschaling gedacht zonder dat een programma al op eigen benen staat. Dat ongeduld kan bij opschaling voor problemen en afhakers zorgen. De voorbeelden die genoemd worden door Carolien zijn Mama’s Garden en het Mentoren op Zuid. Al met al was het een plezierige bijeenkomst met opbouwend kritische deelnemers en ook een interessante uitwisseling tussen de drie sprekers, waar Carolien er één van was.

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

May you live in interesting times