EN | NL

Promotie Mariƫtte Lusse

06/12/2013

Mariette Lusse heeft ontwerpgericht onderzoek gedaan naar het verbeteren van het contact met ouders in het grootstedelijke vmbo als bijdrage aan preventie van schooluitval.

Omdat schooluitval een voorbode kan zijn van maatschappelijke uitval is het van belang dat jongeren hun opleiding voltooien. Het risico op school-uitval is het grootst in de lagere onderwijsniveaus en bij een populatie met een bovengemiddeld aantal laagopgeleide ouders uit de lagere sociaal-economische milieus. Wellicht kan een betere betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind bijdragen aan preventie van schooluitval. Waar het risico op schooluitval het grootst is, valt het scholen echter het zwaarst om contact te leggen met de ouders. Deze ouders hebben hierdoor de reputatie onzichtbaar en afwezig te zijn.

Op basis van een literatuurstudie en een veldstudie op vier vmbo´s is een handreiking ontwikkeld die is bedoeld om scholen te ondersteunen in het verbeteren van het contact met ouders. Deze handreiking bestaat uit zes veronderstelde succesfactoren om de relatie tussen ouders en school en de inhoud van dit contact te verbeteren. Scholen kunnen op basis hiervan een eigen verbetering vormgeven en/of gebruik maken van vier uitgewerkte voorbeeldinterventies (kennismakings- en voortgangsgesprekken, een informatiekaart en het vormgeven van oudercontact rondom schoolloopbaankeuzes). Deze handreiking is uitgeprobeerd op vijftien scholen in Rotterdam Zuid, waar de schooluitval het grootst is van Nederland. De conclusie uit het testen van de handreiking is dat het werken met de in de handreiking uitgewerkte interventies bij lijkt te dragen aan een beter contact tussen ouders en school en dat aannemelijk is dat, bij het integraal doorvoeren van deze aanpak, dit bijdraagt aan preventie van schooluitval. Het blijkt bovendien goed mogelijk ook in deze context ouders te bereiken. < lees meer >

Mariette Lusse is pedagoog en werkt als hoofddocent aan Hogeschool Rotterdam. Zij is daar onderzoeksleider van de onderzoekslijn opvoederempowerment van het kenniscentrum Talentontwikkeling. Voor EMI is Mariette onderzoeksleider van het programma Ouderbetrokkenheid.

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems