EN | NL

Bezoek wethouder Onderwijs, Kunst & Cultuur

07/11/2018

Afgelopen dinsdag werd wethouder van Onderwijs, Kunst & Cultuur, Saïd Kasmi op zijn verzoek rondgeleid door de hogeschool om contextrijk onderwijs in de praktijk te ervaren. Het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie nam hem mee naar Zuid voor een bezoek aan verschillende locaties, waar hij in gesprek ging met studenten, docenten en leerlingen. 

Het eerste onderdeel van het programma was een bezoek aan de Palmentuin, partnerschool van het EMI-programma Mentoren op Zuid. Na de ontvangst en de kennismaking met Hogeschool Rotterdam en met EMI en haar programma’s was er gelegenheid voor de wethouder om in gesprek te gaan met mentoren en hun mentees tijdens hun intervisie-moment. Hij greep de gelegenheid aan om in gesprek te gaan met de leerlingen en hun studentmentoren, de begeleidende docenten en leerkrachten over hun ervaringen, het mentorenprogramma etc. 

Voor het tweede deel van het programma ontving de programmaleider Urban Innovation en Resilience de wethouder op De Veldacademie, een werk- en onderzoeksplek op Zuid. Hier werken studenten van Hogeschool Rotterdam aan verschillende ruimtelijke, sociale en economische opgaven in Rotterdam Zuid. Behalve een presentatie van de onderwerpen waaraan de studenten werken, zoals stedelijke transitie, studenthuisvesting en het behoud van studenten voor de stad, was er ook aandacht voor het gesprek over de wisselwerking en meerwaarde van de samenwerking tussen stad en onderwijs en wat er nodig is nodig is om met de urgente opgaven in de stad duurzaam en meerjarig aan de slag te gaan. 

Genoeg stof tot nadenken dus en (hopelijk) voor vervolg!

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI is inventief