EN | NL

Inspiratie voor Cultuur op Zuid

14/12/2018

Rotterdam als stad kent een groeiende populariteit. Rotterdam Zuid is, onder andere met de komst van de Erasmusbrug 20 jaar geleden, de herontwikkeling en populariteit van Kop van Zuid en Katendrecht, sinds een aantal jaar ook meer en meer in beeld om te wonen en te werken. Rotterdam Zuid is het jongste en stoerste deel van onze stad. Een gebied met veel potentie, én waar veel gebeurt op het gebied van kunst en cultuur. Om inspiratie op te doen hoe kunst en cultuur verder vorm te geven bracht een brainstormgroep, geïnitieerd door EMI, een bezoek aan Cultureel Centrum Le Centquatre in Parijs (www.104.fr).  

 In de periode 2019 – 2022 wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw beeldbepalend nationaal cultuur-wetenschappelijk instituut op Rotterdam Zuid. Het Cultuurhuis, wat een samenwerking vormt van Rijk, de gemeente Rotterdam en NPRZ, moet bewoners van de stad samenbrengen en nieuwe investeerders aantrekken. Kortom: het moet een veelzijdige en multifunctionele instelling worden. Daarnaast wordt door verschillende (culturele) partijen in de stad een programma ontwikkeld om de cultuurparticipatie te verhogen. Enerzijds door meer aanbod te genereren en anderzijds talentontwikkeling van cultuurmakers te versterken. Bewoners en bestaande infrastructuur op Zuid krijgen een stevige stem in de programmering en plannen voor Kunst en Cultuur aldaar. De ruimte voor cultuur moet uitnodigen om mee te doen en zorgen voor een plek waar inwoners van Zuid, inwoners van Rotterdam en van ver daarbuiten zich ontwikkelen. Onderwijs op verschillende niveaus en talentontwikkeling zijn daarbij belangrijke voorwaarden. 

Het team van Cultureel Centrum Le Centquatre wordt regelmatig als adviseur betrokken in andere steden om dergelijke processen vorm te geven en projecten een goed resultaat te geven. Le Centquatre is gelegen in de multiculturele wijk Flandre in Parijs, een wijk in het 19e arrondissement met een van de hoogste dichtheden van sociale woningen in Europa. Het gebouw (een oud fabriekcomplex) is 39.000 m². Er is ruimte voor 350 artists in residence per jaar, zo’n 35 start up bedrijven, winkeltjes, een speelplek voor jonge kinderen en hun ouders, een mooie brasserie en diverse tentoonstellingsruimtes. Bovendien is er veel vloeroppervlak waar iedereen welkom is om te werken aan zijn/haar skills op het gebied bijvoorbeeld streetdance, ballet en acrobatiek. Tevens is er een podiumprogrammering met hoogstaande muziek, dans en theatervoorstellingen en worden er verschillende evenementen en exposities georganiseerd.

 Ter plaatse was er een rondleiding en een gesprek met Victoire Bech (programma & strategie Le Centquatre). Het uitgangspunt van dit centrum, dat een centrale plek heeft in deze wijk is  – dat het  laagdrempelig en multifunctioneel én bovenal een kunstencentrum is. Kunst wordt weliswaar breed opgevat maar kwaliteit is leidend. Er zijn maar liefst 70 personen in dienst, waarvan een groot deel de connecties legt met de wijk, met jongeren en organisaties. Daarnaast zijn er programmeurs, gidsen en diverse ondersteunend medewerkers. Naast culturele en kunstinstellingen is er samenwerking met scholen en studenten van verschillende opleidingen.

De brainstormgroep kon direct een belangrijke les meenemen: bij de oprichting 10 jaar geleden maakte de wijk de eerste jaren nauwelijks gebruik van het centrum; geen bezoeken, weinig tot geen jongeren kwamen binnen, kortom, het initiatief leek te zijn mislukt. In plaats van sluiting heeft de gemeente er voor gekozen een nieuwe directeur aan te stellen. Naast een aantal praktische ingrepen; zoals verplaatsen van de ingang die hierdoor aansloot op de metro kwam er een nieuwe marketingstrategie, programmaplan en aanpak. Sinds 8 jaar is het centrum een levendige, aangename, mooie plek in deze wijk, het wordt drukbezocht door bewoners van het gebied evenals toeristen en geïnteresseerden en door jongeren die daar met elkaar de grote open ruimtes weten te vinden en benutten zoals beoogd.

De open en bottom up vorm en de gestructureerde en zorgvuldige aanpak sluit perfect aan bij de ambities van Zuid.En natuurlijk, betrokken vaste partners van Zuid, de gemeente, uit het culturele en onderwijsveld met ruimte voor een lange adem en geduld om het gedegen op te zetten. 

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

Je kunt nooit minder leren