EN | NL

WERKplaats Urban Innovation

21/01/2019

De stad maakt de studenten en de studenten maken de stad. Maar wat betekent de stad voor de student en wat betekent de student voor de stad? Welke invloed hebben studenten op Zuid en hoe helpt Zuid de studenten vooruit? Hebben studenten behoefte aan Zuid? Heeft Zuid eigenlijk wel behoefte aan studenten? Rotterdam Zuid wil de sociale stijgers van de toekomst aantrekken en vasthouden en studenten willen graag betaalbaar wonen, werken en studeren op Zuid. Hoe kunnen deze wederzijdse belangen worden verenigd? Tijdens WERKplaats Zuid kwamen onder leiding van Bert van Meggelen (oud-) studenten en praktijkprofessionals samen tijdens een talkshow in de werkplaats Urban Innovation.


"We zijn altijd aan het reizen. Juist zoiets als een school kan studenten binden aan een plek."
Ferhat Dogan, trainee EMI

De WERKplaats Urban Innovation start met een poll van drie vragen over de bekostiging van een studie. De uitkomst is altijd gelijk: met of zonder bijbaan en met of zonder support van ouders, ze ontkomen niet aan een lening van DUO. En een lening alleen dekt niet de volledige studiekosten. Voor kinderen van minder kapitaalkrachtige ouders die doorstromen naar het hoger onderwijs is dit dus een serieus probleem: ze betreden de arbeidsmarkt met een hoge schuld óf ze lopen een studie-achterstand op omdat ze veel moeten werken. En dan is er nog de vraag over de studentenhuisvesting. Thuis blijven wonen is mogelijk remmend voor de ontwikkeling en ontplooiing van een student als mens. Maar betaalbare woningen zijn er niet; er zijn voorbeelden van studenten die wonen in een tent of auto.

Een eindeloos verhaal, want volgens Bert van Meggelen, moderator van de WERKplaats en directeur van Maatwerk, “begint het echte feest pas wanneer de studie klaar is”. Starters die een schuld hebben kunnen moeilijk een hypotheek afsluiten en binnen de huurmarkt gelden prijzen van gemiddeld € 17,-/m2. Diezelfde starters zijn de sociale stijgers van Zuid die heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het gebied.

Vanuit het publiek wordt gereageerd door de directeur van Instituut voor Bedrijfskunde (IBK): “Werk hoeft niet per se een concurrent te zijn van een studie, kijk bijvoorbeeld naar de mogelijkheid van duaal studeren”. Ook een andere bezoeker suggereert een positieve kant van de problematiek: “Er zijn voorbeelden bekend van woonvormen waarin bewoners zich maatschappelijk inzetten in ruil voor woonruimte. In deze tijd is er juist de mogelijkheid om hiermee te experimenteren”.


"Samen met ketenpartners moeten we kijken hoe we de keuzes van aspirant studenten kunnen kanaliseren."
Zakia Guernina, CvB Hogeschool Rotterdam

Een andere kans, waarbij de hogeschool een rol kan spelen, is het terugbrengen van het aantal langstudeerders. Hier geldt vaak 'van uitstel komt afstel', een scenario wat voor geen van de betrokkenen wenselijk is. Zakia Guerninia, CvB-lid Hogeschool Rotterdam: “Een belangrijke term voor Hogeschool Rotterdam is inclusiviteit: voor iedereen dezelfde kansen om deel te nemen. Op basis van cijfers krijgt echter niet iedereen dezelfde kansen, wat zich direct vertaalt in het aantal langstudeerders. Samen met ketenpartners moeten we kijken hoe we de keuzes van aspirant studenten kunnen kanaliseren zodat ze kiezen voor een studie richting zorg of techniek in plaats van een studie in het economisch domein. Die studieloopbaancoaching is overigens ook één van de interventies in de werkplaatsen van vandaag”.

Na deze plenaire start heet Bert van Meggelen alle bezoekers welkom bij een “contextrijke verlichtingsmiddag”. Omringd door de “twintig lelijkste lampen van Rotterdam”, aldus de moderator, vindt een discussie plaats tussen het panel en het publiek over de verantwoordelijkheid en privatisering van de vastgoedmarkt en de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. Ook hier is de conclusie dat alleen een samenwerking kan leiden tot een werkbare oplossing. Tijdens en na de werkplaats worden nieuwe verbindingen gelegd die kunnen leiden tot mooie nieuwe samenwerkingen.

Van de WERKplaats werd een videoregistratie gemaakt. Bekijk hem hieronder. 

Meer weten over de WERKplaats Kunst & Cultuur? Lees hier meer. 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI ziet het geheel