EN | NL

WERKplaats Wetenschap & Technologie

28/01/2019

EMI begeleidt binnen het programma Wetenschap & Technologie en lob po-scholen op Zuid om W&T, de didactiek Ontwerpend en Onderzoekend Leren en de samenhang met lob te verankeren in het curriculum. In de WERKplaats W&T werden de deelnemers uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met experimenten en om antwoord te geven op de vragen ‘Hoe moet je beleid aanpassen om W&T-onderwijs te implementeren op een school?’ en ‘Wat heeft een school nodig om W&T-onderwijs te geven?’. 

De WERKplaats startte met een praktijkopdracht: ‘bouw met de legoblokjes uit het zakje zo snel mogelijk een eendje’. De uitkomsten waren verrassend, vooral omdat sommige deelnemers een cijfer één bouwden. Het belang van instructie in W&T onderwijs werd meteen onderschreven.

"Moeten basisschoolkinderen dit al weten?"
deelnemer WERKplaats W&T

Na de opwarmer gingen de deelnemers, afkomstig uit het onderwijs, de markt en de overheid, in drie groepen uiteen voor het uitvoeren van een proef. Enthousiast ging iedereen aan de slag met onderzoekjes over oppervlaktespanning, 3D-brillen en water als vergrootglas. Proefjes die in het kader van W&T-lessen ook worden uitgevoerd in de klas. Daar werd verbaasd op gereageerd: “Moeten basisschoolkinderen dit al weten?”.

Als laatste volgde het inhoudelijke deel en namen de deelnemers plaats aan twee gesprekstafels om zich te buigen over twee vraagstukken die van belang zijn om W&T-onderwijs te implementeren op de basisschool. De mix van achtergronden van de deelnemers bleek zeer waardevol: de praktijkkenners konden direct reflecteren op de plannen die de beleidsmakers neerlegden. Want in de praktijk gaan dingen anders en vaak moeilijker dan in de plannen is geschetst. Daarnaast speelt de directie van scholen een belangrijke rol in de implementatie van W&T-onderwijs. Voor het team van EMI is er dus nog een weg te gaan. “Het gaat met kleine stapjes, maar wat we doen doet er wel toe”, aldus één van de programmamedewerkers van W&T. “Deze workshop heeft me weer nieuwe energie gegeven om verder te gaan met het begeleiden van po-scholen.”

Ook de deelnemers waren enthousiast en leverden een positieve bijdrage. Was het niet vanuit hun expertise, dan leverden ze wel goede input vanuit eigen ervaring. Het beste advies dat iedereen mee kreeg aan het einde van de dag was "Pak de ruimte die er is om te experimenteren en begin gewoon! Maak daarna samen een plan hoe W&T een meerwaarde vormt voor je leerlingen".


In de WERKplaats Ouders en lob denken de deelnemers mee hoe ouders betrokken kunnen worden bij de loopbaanoriëntatie van hun kinderen én hoe de school daarin ondersteund kan worden. 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

Je kunt nooit minder leren