EN | NL

WERKplaats Ouders en lob

24/01/2019

Vanuit het programma Ouders en lob begeleidt EMI scholen in het steviger betrekken van ouders bij de school-loopbaanontwikkeling van hun kinderen en in het helpen versterken van de ondersteunende rol van ouders thuis. Met name in het primair onderwijs (po) is loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding (lob) nog een vrij nieuw onderwerp. Wat wordt er verstaan onder lob en wat is er nodig is om ouders in het po hierbij te betrekken? Tijdens de WERKplaats Zuid worden de in de praktijk geleerde lessen gedeeld en wordt inspiratie opgehaald voor doorontwikkeling.

"Ik wilde werkster worden. Mijn ouders vonden dit wel handig, maar niet zo'n best idee."
Bezoeker WERKplaats Ouders en lob

Bij de start van de WERKplaats Ouders en lob krijgen de deelnemers de vraag terug te denken aan hun eigen basisschoolleeftijd en hoe ze bezig waren met hun toekomstige loopbaan en/of de keuze voor het voortgezet onderwijs. En, want daar gaat het de middag in deze WERKplaats over, hoe de school en hun ouders hen hier destijds bij begeleid hebben. De ervaringen komen deels overeen met de huidige praktijk: de meeste ouders waren betrokken, sommigen bespraken dit niet met hun ouders en bij een enkeling had de ouder geen idee wat te adviseren. In tweetallen wordt besproken wat de deelnemers uit die ervaring geleerd hebben en wat van belang is voor het keuzeproces van een leerling. Na deze inventarisatie gaan de deelnemers de diepte in, onder leiding van het programmateam Ouders en lob van EMI.

Mariëtte Lusse, als lector Ouders in Rotterdam Zuid verbonden aan EMI, vertelt wat er momenteel in het voortgezet onderwijs gebeurt op het gebied van lob. Daarna trekt ze de lijn door naar het primair onderwijs en legt uit wat de aanleiding is om ook in het po een fundament van lob te leggen en wat de ervaringen daarmee tot nu toe zijn. In drie gemêleerd samengestelde groepen gaan de deelnemers aan de slag met de vragen over het belang van het thema lob en hoe ouders hierbij betrokken kunnen worden. Dat belang wordt zeker erkend: "ouders zijn belangrijke rolmodellen", "talentontwikkeling begint niet in groep 6, maar gewoon in groep 1" en "school is maar een klein deel" zijn reacties die op post its geschreven en besproken worden.

Vervolgens worden de deelnemers uitgedaagd om naar de actuele praktijk te kijken en wat hun ambities zijn voor de toekomst. Ook hier komt veel los: "Er gebeurt al veel, maar er mist verbinding", "leerkrachten ervaren het als iets dat 'erbij' komt, dus er moet draagvlak komen" en "leraren moeten dit ook 'geloven'". Door alle groepen wordt een veelheid aan bruikbare ideeën opgehaald. Een gemeenschappelijke opvatting is dat de term lob voor het po niet aanslaat. Een eerste suggestie van één van de aanwezigen is de term lob te vervangen door 'Toekomst InZicht'.

Dat de betrokkenheid bij het onderwerp groot is, blijkt na de formele afsluiting: de meeste aanwezigen blijven zitten om door te praten over het onderwerp en er worden vervolgafspraken gemaakt. De opbrengst van de middag wordt gebruikt voor de handreiking po, die naar verwachting aan het einde van het schooljaar opgeleverd wordt door het team Ouders en lob. 

 

Ook in de WERKplaats Wetenschap & Technologie nam lob een belangrijke plek in. 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen