EN | NL

WERKplaats Sociaal Ondernemerschap

29/01/2019

In Rotterdam Zuid is veel onbenut talent. Sociaal ondernemers zijn een belangrijke schakel in het bedenken van oplossingen. Zij zoeken samenwerkingsverbanden om potentieel talent te benutten voor de samenleving. In de WERKplaats Sociaal Ondernemerschap staan de volgende vragen centraal: Hoe zorg je dat onbenutte talenten worden ontwikkeld? Hoe meet je de impact van talentontwikkeling? Hoe zorg je dat initiatieven die zich bezighouden met ontwikkelen van onbenutte talenten gefinancierd worden?

"Binnen de curricula van HRBS komt meer aandacht voor sociaal ondernemerschap."
Fred Feuerstake

De organisatie van WERKplaats Sociaal Ondernemerschap lag volledig in handen van 4e jaars HRM studenten Fransien Bezemer en Yasmina Moussane, als afsluiting van hun minor Human Talent Development. Bij binnenkomst liggen er verschillende quotes over talentontwikkeling op de stoelen, waaronder de bekende “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan” van Pippi Langkous. Na een korte introductie op de WERKplaats geven de deelnemers antwoord op de vraag ‘hoe kan potentieel talent ontwikkeld worden?’ door een inventarisatie te maken van de kansen en bedreigingen. ‘De kloof tussen MBO en HBO’ en de ‘oude’ opleidingsvormen komen op de lijst met bedreigingen. ‘Ketensamenwerkingen’ en ‘zelforganisatie’ staan in de andere rij.

WerkKracht is een voorbeeld van een project  waar onbenutte talenten gecoacht worden door studenten om stappen naar werk te zetten. De afgelopen maanden heeft studente Yasmina een coachingstraject doorlopen met een bewoner van Zuid. Tijdens de WERKplaats deelden zij gezamenlijk hun ervaringen. Betrokkenheid en openheid bleken belangrijke waarden.

Een andere vraag die speelt is de duurzame financiering en de impactmeting van de verschillende initiatieven op het gebied van talentontwikkeling. De deelnemers worden uitgedaagd ‘out of the box’ en vanuit hun eigen achtergrond mee te denken hierover. Opvallend is dat de term ‘crowdfunding’ meerdere malen genoemd wordt; een onderwerp waar het programma Sociaal Ondernemerschap fors op inzet.

Tijdens de afsluiting geeft Fred Feuerstake, directeur COM, complimenten aan de studenten. Verder pleit hij voor meer aandacht voor sociaal ondernemerschap in de curricula van Hogeschool Rotterdam Business School.

 

In de WERKplaats Wetenschap & Technologie verbaasden de deelnemers zich over het niveau van basisschoolkinderen. 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee