EN | NL

WERKplaats Mentoren op Zuid

01/02/2019

Mentoren op Zuid is een programma waarbij studenten leerlingen van Zuid een-op-een begeleiden op het gebied van talentontwikkeling, sociale en studievaardigheden, zelfvertrouwen en school, en loopbaanoriëntatie. Om de mentoring goed te kunnen monitoren, maar ook als voorbereidings- en feedback tool is er sinds anderhalf jaar een app in gebruik door studenten en docenten waarin bijvoorbeeld wekelijks een logboek wordt ingevuld. Het gebruik van de app kan beter. Momenteel vult zo’n tweederde van de studenten de app in, ambitie is om dit gebruik flink om hoog te krijgen.

In de artiestenfoyer van Zuidplein buigt een select clubje van slimme studenten, Rob Ketelaar (directeur IFM) en Wijnand van de Brink (lid College van Bestuur) zich over de vraag hoe dit doel te bereiken. Onder leiding van CMD afstudeerder Furgale Gallant gaan de deelnemers met elkaar een sessie prototypen waarbij tijdschriften, papier en stiften onze beste vrienden zijn. We bekijken eerst de app zoals deze nu is. Sober, functioneel. Met elkaar gaan we in een aantal fases een aantal vernieuwingen (oftewel prototypen) ontwikkelen voor de app. Twee groepjes gaan aan de slag. De eerste groep buigt zich heel specifiek over hoe de app meer gebruikt gaat worden; in de tweede groep wordt gezocht naar manieren hoe de app ook de studenten inhoudelijk ondersteunt bij hun mentoring.

In het eerste collectieve brainstormdeel merkt Rob Ketelaar op dat het mentorenprogramma een win-winsituatie is. Zowel de studenten als de leerlingen worden er beter van. Al pratende werd het zelfs een win-win-win-win-winsituatie omdat naast de leerlingen en de studenten ook de scholen in z'n geheel en afstudeerders zoals Furgale en tot slot ook de (hogeschool) docenten er allemaal van leren.

"Mentoren op Zuid is een win-win-win-win-win."
Rob Ketelaar (directeur IFM)

Interessant is dat voor het verhogen van het gebruik er gezocht wordt naar een rol voor de mentee. Hoe zorg je ervoor dat de mentee er belang bij heeft dat de app wordt ingevuld? Te denken valt aan een challenge waarbij de klas die het best scoort op het invullen van de app een uitje verdient voor de mentees. Op zo'n moment zullen de mentees de mentoren aanmoedigen de app te gebruiken en daar zijn de mentoren gevoelig voor omdat ze zich inzetten voor deze mentees. Het wedstrijdelement wordt ook doorgevoerd in wie bijvoorbeeld het beste rolmodel is, waarbij sutdenten ook hun inzichten en successen delen. In de andere groep wordt juist gewaarschuwd voor het wedstrijdelement omdat het mooie aan de mentoring juist is dat het gaat om die een-op-een-band die ontstaat en misschien gaat er iets van dat idee verloren als iets een wedstrijd wordt.

In beide groepen zijn woorden als notificaties en pushberichten niet van de lucht. In de tweede groep denkt men dat op basis van de data die de student invult via een algoritmesysteem suggesties moeten bovendrijven voor de student. Ook zou er bijvoorbeeld een procedure kunnen zijn per type leerling. Welke stappen kan je doorlopen van een stille leerling naar een pratende leerling? Wat doe je met een leerling waar het al heel goed mee gaat? Het inbouwen van een noodknop zou een mooie toevoeging zijn voor als je het echt niet meer weet. Verder zou de sfeer in de app moeten overeenkomen met de sfeer van de mentoring: relaxed, persoonlijk, warm.

Natuurlijk waren drie kwartier veel te kort, maar het knippen plakken en praten stemt iedereen uitermate gelukkig. Furgale laat tot slot zien welke oplossingen hij zelf heeft ontworpen om de app aantrekkelijker te maken in gebruik. Zo bedacht hij dat het invullen van de app veel prettiger verloopt als deze de vorm heeft van een chatbot (dus als een WhatsAppconversatie). En vond hij verschillende vormen uit waarop studenten verslag kunnen doen, geschreven, gefilmd, gesproken, waardoor het meer aansluit bij de persoonlijke voorkeur van de student. Ook bedacht hij dat de methodiek en allerlei werkvormen in de app verwerkt worden zodat studenten wekelijks suggesties kunnen krijgen wat ze met hun leerling kunnen gaan doen.

Het goede nieuws is dat een deel van deze verbeteringen ook daadwerkelijk verwerkt wordt in een nieuwe versie van de app.

In de WERKplaats Mama's Garden kregen de bezoekers een kijkje achter de schermen van het programma. 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen