EN | NL

Verkiezingen in de jonge moedersklas van Mama's Garden

26/03/2019

Mama’s Garden haakt aan bij de jonge moedersklas van het ROC Zadkine startcollege. Tijdens de les gaan de moeders in samenwerking met de ondersteunende mbo en hbo stagiaires van Mama’s Garden aan de slag met verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen worden bedacht door de stagiaires. Dit keer stond de les in het teken van de verkiezingen.

De moeders gingen in tweetallen aan de slag met diverse thema’s die centraal staan bij de verkiezingen, zoals gezondheidszorg, milieu, wonen en veiligheid. Ieder groepje gaf een presentatie waarin zij hun standpunten beargumenteerden. Ook bedachten ze een promotieplan en naam voor hun partij. Creatieve namen als Partij van de Eerlijkheid en Partij voor de Alleenstaande Moeder kwamen naar voren. De eindbeoordeling kwam onder andere tot stand op basis van promotiemateriaal, argumentatie, presentatie skills, extra aandacht voor moeder en kind. Het cijfer telt mee met het vak Burgerschap.

Inmiddels is Mama’s Garden actief op drie vaste locaties en een aantal flexibele locaties, zoals het ROC Zadkine. In de jonge moedersklas van het ROC Zadkine zitten studenten van verschillende leeftijden en achtergronden. Wat deze studenten verbindt is het moederschap. In de klas helpen en stimuleren de moeders elkaar met het combineren van het moederschap, het huishouden en een fulltime opleiding.

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI is inventief