EN | NL

Nieuwe medewerkers EMI

08/12/2018

Naast zijn taak als manager voor de marketing-communicatieafdeling, is Reinier Weers stappen aan het zetten om te komen tot een programma voor cultuur op Zuid. Goede afstemming met de culturele partners op Zuid, de behoeftes van de verschillende instituten binnen de hogeschool en het verhogen van de betrokkenheid van studenten bij de opgaves zijn speerpunten. Het verhogen van de cultuurparticipatie van de bewoners op Zuid is ook één van de doelstellingen van de NPRZ.

Reinier werkt sinds maart voor EMI. Hij heeft ruime ervaring in het werken voor verschillende gemeentes op het gebied van kunst, cultuur en evenementen. Als beleidsmaker en programmaleider van verschillende grootschalige projecten, zoals Rotterdam viert de stad (75 jaar wederopbouw). Met een onderwijsachtergrond én hart voor de stad Rotterdam, bijt hij zich in cultuur op Zuid en de betrokkenheid van Hogeschool Rotterdam hierbij. Contact? Mail Reinier via r.e.weers@hr.nl.

 

Angela van der Heijden werkt voor het programma Urban Innovation. Haar focus ligt op het naar buiten brengen van het programma en verbinding zoeken. Een mooi voorbeeld is een bezoek dat gepland staat van oud-gemeenteraadsleden aan de Veldacademie. Zij gaan hier in gesprek met studenten die deelnemen aan projecten van het honours programme, met als thema wonen op Zuid. Studenten hebben cijfers verzameld en een advies geschreven over studeren, starten en stijgen: hoe zorg je dat mensen op Zuid gaan wonen en hier blijven? Samen met de oud-beleidsmedewerkers gaan zij in discussie over hun onderzoek en geven hiermee zin aan dit onderwerp.

Alle ervaring en kennis die Angela de afgelopen jaren heeft opgedaan, komen ten goede aan de invulling van deze functie. Na haar studies kunst- en cultuurwetenschappen en bouwkunde, heeft ze gewerkt bij het NAI en bij het eerste IABR in Rotterdam. Tijdens haar promotie schreef ze een boek over het teweegbrengen van een gedragsverandering bij mensen in duurzaamheid.

Contact? Mail Angela via a.j.w.van.der.heijden@hr.nl 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI is inventief