EN | NL

KICK-OFF bijeenkomst voor studenten V&M

17/09/2019

Alle circa 140 tweedejaarsstudenten Vastgoed en Makelaardij zijn collegejaar 2019/2020 gestart met het project Gebiedsontwikkeling. De opgave is in kaart te brengen wat er gebeurt om de sociale veerkracht te bevorderen in de wijken Hillesluis, Carnisse, Feyenoord  en Bospolder/Tussendijken.

De ontwikkeling van vastgoed hangt samen met de maatschappelijke kansen, ontwikkelingen en problematiek. Het bijzondere aan dit project is, dat het tot stand gekomen is én samengesteld door de opleiding Vastgoed en Makelaardij in samenwerking met de Veldacademie, het Rijksvastgoedbedrijf en het Urban Innovation-programma van EMI. De kennis en medewerking van deze partners zijn vervlochten in de opzet en de presentaties van het project Gebiedsontwikkeling.

GIS
Bij de start van het project leren de studenten bij de Veldacademie het Geografisch Informatie Systeem (GIS) gebruiken voor hun eigen kwalitatief onderzoek in de wijken. Hun analyses zijn onderdeel van het te schrijven beleidsadvies. In dit advies geven de studenten een alternatief voor het huidige beleid. Dit advies wordt uiteindelijk gepresenteerd aan de praktijkpartners en begeleidend HR-docenten.

Herontwikkelingsvoorstel
In de tweede periode van het project wordt de opgedane kennis toegepast op de herontwikkeling van enkele gebouwen. Iedere groep maakt een herontwikkelingsvoorstel dat wordt getoetst op financiële en juridische haalbaarheid én maatschappelijke meerwaarde. Het project wordt afgesloten met de presentatie aan alle partners en NPRZ, die plaatsvindt bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Door deze intensieve samenwerking creëren we een leerzaam traject voor de studenten en streven we ernaar dat zij de energie gaan ervaren die de veranderingen in Rotterdam-Zuid drijft.

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee