EN | NL

Persbericht Resultaten impactmeting Katapult: Ruim 80.000 studenten in het beroepsonderwijs profiteren van publiek private samenwerking

30/09/2019

Den Haag, 1 oktober 2019 – Mbo en hbo-onderwijsinstellingen en bedrijven weten elkaar steeds vaker en beter te vinden in publiek private samenwerking (pps) om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren. Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is in sinds 2016 gestegen van 6.000 naar 9.800, een groei van 58% in twee jaar. Daar profiteren zo’n 84.000 studenten van. Dit blijkt uit een impactmeting van Katapult, een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. Zowel centre of expertise RDM als Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI), beide Hogeschool Rotterdam, zijn onderdeel van Katapult.

EMI

De aantallen samenwerkingsverbanden met publieke en private partijen van de twee centres of expertise van Hogeschool Rotterdam zijn indrukwekkend. Bijna 4000 studenten van deze hogeschool zijn betrokken bij de activiteiten van deze twee coe’s.

Alleen al via EMI komen studenten in aanraking met in totaal zo’n 20 contractpartners en 120 betrokken (markt)partijen uit het bedrijfsleven, overheid en onderzoek. Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI), vooral actief in Rotterdam-Zuid, werkt o.a. samen met het innovatieve woonconcept Samen & Anders van corporatie Laurens Wonen. Bob Janse, kwartiermaker van Samen & Anders, is blij met de samenwerking: “Kritische vragen en onverwachte ideeën van jonge mensen; dat is precies wat we nodig hadden op onze zoektocht.” Voor Samen & Anders deed student Quincy Maan een effectmeting naar het maatschappelijke effect op de bewoners van het complex. Wat blijkt? Bewoners geven de kwaliteit van leven als cijfer een 8,5. Voorheen was dit een 4,3. En ook: elke euro die Laurens Wonen investeert, resulteert in 4 euro meerwaarde die wordt bespaard door hulpverlening, Wmo en uitkeringen. Quincy: "Het uitvoeren van opdrachten in het werkveld maakt het onderwijs vernieuwend en actueel. Door kennis te maken met Samen & Anders heb ik in korte tijd veel geleerd over het werkveld terwijl ik er midden in zat. Daartegenover heb ik met mijn input vernieuwende ontwikkelingen mogelijk kunnen maken.” Een win-winsituatie dus, zowel voor student Quincy Maan als Bob Janse van Samen & Anders.

Goed gekwalificeerde mensen reden voor meer deelname bedrijven

De belangrijkste motivatie voor bedrijven en werkveldpartners om deel te nemen in een pps isin de meeste gevallen de noodzaak tot goed gekwalificeerd toekomstig personeel. Daarnaast realiseren bedrijven zich dat het beroep fundamenteel verandert, en zien zij het onderwijs als een manier om dit beroep en hun vakgebied samen vorm te geven. Bedrijven voelen zich, meer dan voorheen, actief en intensief betrokken bij curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie. In het mbo geldt leven lang ontwikkelen voorts als belangrijke deelnamereden, terwijl binnen het hbo de toegang tot praktijkgericht onderzoek zwaar weegt.

42% pps-en gericht op cross-sectorale uitdagingen

De door het kabinet geformuleerde maatschappelijke uitdagingen – zoals energietransitie en veiligheid – worden in het onderwijs steeds belangrijker. Dit vraagt ook om meer samenwerking met het bedrijfsleven voor goede leeromgevingen met kennis over het stimuleren van innovatie en het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Uit de impactmeting blijkt dat maar liefst 42% van de pps-en zich nadrukkelijk richt op deze cross-sectorale uitdagingen. De high tech sector is het sterkst vertegenwoordigd met maar liefst 97 pps-en verspreid over Nederland, zoals het Field Lab Shared Smart Factory, gevestigd in de voormalige Philips armaturenfabriek in Emmen, die toegankelijk is voor de kleinere bedrijven zoals startups en MKB bedrijven.

Hans de Jong, President van Philips Nederland: “Er kán en móet meer”

Hans de Jong, President van Philips Nederland en vice-voorzitter van FME, juicht de groei van het aantal pps-en toe, maar tegelijkertijd is hij ook kritisch: “Er kán en móet meer. We staan als land voor enorme maatschappelijke uitdagingen. Het antwoord op deze uitdagingen is elkaar opzoeken. We hebben iets ontdekt en gecreëerd wat écht werkt. Bedrijven die nog niet actief zijn in een pps, roep ik dan ook op om zelf in actie te komen. Want alleen met veel meer bedrijven die écht samenwerken met het onderwijs kunnen we genoeg talent opleiden voor onze innovatie-samenleving.”

Overheidsbeleid stimuleert samenwerking

De groei van het netwerk is mede te danken aan stimuleringsmaatregelen vanuit zowel regionale als landelijke overheden. Provincies zien de meerwaarde van de infrastructuur die door pps-en ontstaat voor de regionale arbeidsmarkt. In Noord-Nederland investeren regionale overheden in de pps GAS 2.0 waarmee men vakmensen opleidt voor de energietransitie. Provincie Flevoland ondersteunt de Bio Academy. En in de Zaanstreek werken overheden aan de realisatie van een ZaanCampus voor techniek. Al deze initiatieven die mede vanuit het Techniekpact worden aangejaagd dragen bij aan een innovatiever beroepsonderwijs.

Over Katapult

Katapult is een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid te verbeteren. Met als doel het opleiden van jongeren met de juiste skills zodat zij kunnen instromen op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen. Of door studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor een MKB-bedrijf. Er participeren inmiddels 84.000 studenten, 9.800 bedrijven en 5.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden, ook wel Centres of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap en pps-en in het beroepsonderwijs. Katapult is onderdeel van Platform Talent voor Technologie. Meer informatie: www.wijzijnkatapult.nl

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee