EN | NL

Loopbaanontwikkeling start al op de basisschool

01/10/2019

Waarom zou je al aan loopbaanontwikkeling en - begeleiding (LOB) doen op de basisschool? En als je hiermee aan de slag wil, hoe kan je dit vormgeven? En waarom en hoe betrek je ouders hierbij? Actuele vragen uit de praktijk van basisscholen. Gebaseerd op eerder onderzoek in het vmbo werkte het team Ouders en LOB van Hogeschool Rotterdam samen met een aantal basisscholen op Zuid aan het vinden van antwoorden en het ontwerpen en uitproberen van mogelijke werkwijzen hierop. Dit resulteerde in een handreiking met bruikbare werkwijzen. Deze handreiking is bedoeld om basisscholen binnen en buiten Rotterdam te ondersteunen in hun zoektocht naar de beste vormgeving van schoolloopbaanontwikkeling en het betrekken van ouders hierbij.

Het project Ouders en LOB is een samenwerking tussen Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) en het Kenniscentrum Talentontwikkeling, beide onderdeel van Hogeschool Rotterdam. Dit project vindt plaats in het kader van het programma Gaan voor een Baan van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De ambitie van Gaan voor een Baan is het bieden van extra ondersteuning bij LOB aan de jeugd van Zuid van basisschool tot uitstroom naar werk, om zo kansrijker schoolloopbanen te realiseren. Dankzij een Europese subsidie konden zij extra activiteiten kan ontwikkelen, waaronder het professionaliseringtraject ouders en LOB voor (VO en) po-scholen.

“Inspirerend en wat fijn dat je niets opgelegd krijgt, maar hier je eigen invulling aan kunt geven.” 
Leerkracht po

 

 
In de handreiking Ouders en LOB voor het basisonderwijs zijn aansluitend op een theoretische onderbouwing vooral praktische handvatten opgenomen voor leerkrachten en directies, zoals voorbeelden van jaarlijnen en ouderactiviteiten. De handreiking is opgenomen in de Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders, die door het Lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid gevuld wordt met wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde werkwijzen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

Je kunt nooit minder leren