EN | NL

Kenniscentrum Talentontwikkeling en EMI organiseren Inspiratiefestival

08/10/2019

Op donderdag 3 oktober was locatie Museumpark van Hogeschool Rotterdam het toneel van het Inspiratiefestival 'Samenwerken met ouders in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)'. De rode draad van dit festival - Blij(f) verbinden! - was verbinding en het plezier dat dit oplevert in het werken met ouders. Het festival werd georganiseerd door het Lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid en Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie in samenwerking met vele partners. Het evenement werd met zo’n 250 deelnemers druk bezocht.

Studenten, leraren, specialisten uit het werkveld, ambtenaren, collega's en andere geïnteresseerden zochten verbinding rond de thema's taalstimulering, laaggeletterdheid, meertaligheid en leren van elkaar. In verschillende workshops, keukentafelgesprekken, exposities en lezingen over samenwerken om taalachterstanden van kinderen te verminderen vonden zij elkaar en wisselden kennis en ervaringen uit. Alle deelnemers konden hun eigen keuzemenu samenstellen op basis van de vele verhalen en activiteiten die er te bezoeken waren.

In lezingen werden onderzoeksresultaten gepresenteerd en beproefde handvatten gedeeld. In de lokalen en in het Atrium vonden workshops plaats om kennis en ervaringen uit te wisselen.

In 't RACafé vonden keukentafelgesprekken plaats, interactieve sessies waarin je actief deelnemer kon zijn of gewoon mee kon luisteren. De sessies werden geleid door onderzoekers, trainers, leraren, intern begeleiders, adviseurs en vele andere specialisten van onder meer Stichting Peuter & Co, Stichting Lezen & Schrijven, Gemeente Rotterdam, Bibliotheek Rotterdam, PCBO, BOOR, RVKO, Actief Ouderschap en Hogeschool Rotterdam. Ook was er een doorlopende expositie van materialen van verschillende organisaties, met ieder een eigen thema, maakten samen deel uit van de expositie. 

 
Bijdragen waren afkomstig uit Rotterdam, uit de regio, Amsterdam en Brussel. Dit zorgde voor mooie uitwisselingen tussen sprekers en bezoekers. Zo kreeg het thema Blij(f) verbinden goed vorm.

Kijk voor een impressie de foto's. Eind oktober volgt een uitgebreider (beeld)verslag.   

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

May you live in interesting times