EN | NL

Uitkomsten Workshop ‚ÄúStudentenhuisvesting op Rotterdam-Zuid‚ÄĚ

15/11/2019

Donderdag 7 november is er een workshop georganiseerd vanuit de programmalijn Urban Innovation rondom de realisatie van studentenhuisvesting op Rotterdam-Zuid. Samen met studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling is nagedacht over hoe verschillende stakeholders verbonden kunnen worden met behulp van studieverenigingen. Dit in combinatie met het huisvesten van starters in de toekomst.

Na een inleiding over de huidige problematiek en de historische ontwikkeling van volkshuisvestingsbeleid zijn verhalen verzameld over op kamers gaan. Daarbij kwamen ook verschillende knelpunten naar boven.

“Het is voor mij financieel niet haalbaar om op kamers te gaan, ik reis liever 1,5 uur heen en terug”. 
Student

Daarna is met elkaar gebrainstormd rondom de realisatie van nieuwe studentenwoningen vanuit het community denken. Bij studentenverenigingen ontstaan vaker gedeelde studentenhuizen, daaruit ontstond het idee om te brainstormen over een mogelijke rol van studieverenigingen bij de realisatie van studentenwoningen.

De brainstorm is opgezet vanuit het denken dat de studievereniging tussen de student en stakeholders in staat. In twee groepen is nagedacht over mogelijke procesorganisaties. Centrale vragen waren telkens: hoe is dit te organiseren, welke partijen moeten worden betrokken en welke rol moeten zij in het proces op zich nemen?

De uitkomsten van de workshop worden als input gebruikt voor conceptueel ontwerpend vervolgonderzoek binnen Urban Innovation.

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI ziet het geheel