EN | NL

Thuis in Taal

24/09/2014

Op 24 september vond de eerste bijeenkomst plaats van de leerkring Thuis in Taal.

Op deze regenachtige middag op Obs Bloemhof werden eerste ervaringen en ideeën uitgewisseld. 'Iedere ouder is er een. Dus we moeten ons richten op het verhaal achterhalen van iedere ouder', vertelde een van de aanwezigen. 'Het werkt goed als we ouders kleine ervaringen bieden waarbij ze trots kunnen zijn op hun kind en zelfvertrouwen krijgen', vulde een andere deelnemer aan. Mariëtte Lusse, lector, benoemde hoe belangrijk het is dat we zorgen voor de juiste randvoorwaarden: 'Het begint bij de attitude en de organisatie. Die moeten op orde zijn. Daarna kun je werken aan relatie en inhoud met ouders.'

thuis in taal 

De middag werd afgesloten met de opmerking: 'We moeten goed zien te schakelen tussen leerkrachten, medewerkers ouderbetrokkenheid en andere professionals, zodat we ouders echt gericht kunnen ondersteunen.' Deze uitspraken illustreren de weg die we dit jaar bewandelen met deelnemers aan de leerkring Thuis in Taal.

Ondersteunend hebben deelnemers een tweede deel van de handreiking Thuis in Taal van Martine van der Pluijm ontvangen met naam: De leerkracht aan zet.

 

Lees meer over het programma Ouderbetrokkenheid >

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI is inventief